WTW: Sektor energetyczny wypływa na niezbadane wody

0
524

W globalnym sektorze energetycznym utrzymuje się „potrójny problem napięć”. Zarządzający ryzykiem powinni inwestować w „skanowanie horyzontu” w celu oceny swojego unikatowego profilu ryzyka, a także współpracować z partnerami, by podnosić ich świadomość, lepiej ich informować, jak również kierować odpowiednimi strategiami ograniczania i transferu ryzyka oraz zarządzania nim – wskazuje „Przegląd Rynku Energetyki” autorstwa WTW.

Balansowanie pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym, przystępnością cenową i zrównoważonym rozwojem doprowadziło do ciągłej zmienności w sektorze energetycznym. Niepewność dodatkowo potęguje globalny polikryzys, w tym rosnące globalne koszty utrzymania, zakłócenia w łańcuchu dostaw i napięcia geopolityczne. Raport wyjaśnia, że w obliczu groźby recesji i utrzymującej się wysokiej inflacji, sektor energetyczny boryka się z zagrożeniami z wielu stron.

„Przegląd” analizuje m.in. obecny stan rynku ubezpieczeń:

  • Rentowność na rynku ubezpieczeń energetycznych: Ian Green, dyrektor ds. energetyki Rokstone Underwriting, zastanawia się nad przyszłością obecnego twardego rynku, który nastąpił po 15 latach spadających stawek i coraz szerszych warunków.
  • Wycena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych: Bilans pozytywnych i negatywnych wpływów na ceny sugeruje, że najlepsze programy odnotują wzrost stawek o 2,5%, do 5%, w porównaniu do płaskiego wzrostu o 5% w ubiegłym roku.
  • Odpowiedzialność międzynarodowa: Rynek wydaje się bardziej skoncentrowany na adekwatności stawek niż na ich zmianach, przy czym ceny dla preferowanych ryzyk stabilizują się, a przeciętne wzrosty stawek spadają do średnich jednocyfrowych wartości.
  • Budownictwo: Po dwóch dekadach spadających stawek i poszerzania zakresu ochrony ubezpieczeniowej rynek przeszedł w fazę „twardą”. Ceny ryzyk budowlanych stabilizują się, ale specyficzne dla projektu ryzyka geograficzne, ekonomiczne, polityczne, socjologiczne, kontraktowe i techniczne sprawiają, że projekty budowy elektrowni podlegają zwiększonej kontroli ubezpieczyciela.

– Wyzwania, o których informowaliśmy w 2022 r.: konflikt rosyjsko-ukraiński, globalna inflacja, transformacja energetyczna i zmiany klimatu, są stale obecne. Widoczne są jednak pewne pozytywne zmiany – mówi Graham Knight, dyrektor ds. globalnych zasobów naturalnych w WTW. – Hurtowe rynki gazu złagodniały, a podaż przesunęła się poza Rosję. Pojawiają się oznaki łagodzenia globalnej inflacji, ponieważ gospodarki reagują na wyższe stopy procentowe, a transformacja energetyczna nabiera tempa. Po drugiej stronie kryzys na Bliskim Wschodzie, wywołany konfliktem między Izraelem a Hamasem, w połączeniu z bardzo realnym zagrożeniem globalną recesją stwarza dalszą niepewność dla wytwórców i rynków. Liczne katastrofy naturalne również powodują poważne straty na wszystkich kontynentach i nie wykazują oznak powrotu do niższych poziomów z przeszłości. W międzyczasie sieci przesyłowe znajdują się pod presją większego uzależnienia od energii nieciągłej, w miarę wyłączania ponownie oddanych do użytku elektrowni węglowych oraz wykorzystania gazu do zrównoważenia systemu. Wszystkie te kwestie sprawiają, że przed sektorem energetycznym ukazują się niezbadane wody, w obliczu których wytwórcy wszelkiego rodzaju, konwencjonalni i odnawialni, starają się znaleźć równowagę pomiędzy konkurującymi ze sobą wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa energetycznego, przystępności cenowej i zrównoważonego rozwoju. Ostatnio staje się to wyzwaniem znacznie ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej – dodaje.

– W najnowszym przeglądzie rynku energetycznego opracowanym przez WTW autorzy zwracają  szczególną uwagę na następujące zagadnienia: optymalizację strategii zarządzania ryzykiem w obliczu kurczących się budżetów i rosnących stawek ubezpieczeniowych, często pomijany problem kurczących się zasobów wody, potencjalne ryzyko związane ze strategiami przedłużania żywotności aktywów w energetyce, złożoną dynamikę na rynku ubezpieczeń cybernetycznych, potencjalne korzyści dla ubezpieczonych płynące z ubezpieczenia parametrycznego dla ryzyka związanego z produkcją energii elektrycznej – podsumowuje Wojciech Woźnica, dyrektor ds. Ubezpieczeń Majątkowych i Head of Natural Resources Willis Towers Watson Polska.

(AM, źródło: WTW)