WTW: Umowy lojalnościowe dla kierownictwa

0
295

Willis Towers Watson zaakceptował umowy lojalnościowe dla czterech członków kierownictwa. Stanowią one zachętę do pozostania na stanowiskach do momentu zakończenia fuzji z Aon – wynika z dokumentu przedłożonego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy.

Dyrektorzy, których dotyczą umowy lojalnościowe, to Michael Burwell, dyrektor finansowy, Gene Wickes kierujący realizacją świadczeń i administracją, Carl Hess odpowiedzialny za inwestycje, ryzyko i reasekurację oraz Joseph Gunn, dyrektor na Amerykę Płn. i Płd. Umowy lojalnościowe zapewniają wypłatę nagród pieniężnych dyrektorom za zakończone powodzeniem wypełnienie obowiązków w procesie fuzji, pod warunkiem jego zakończenia nie później niż 20 lipca 2021 r.

Na mocy umów lojalnościowych Burwell, Wickes, Hess i Gunn mogą otrzymać premie w wysokości odpowiednio: 750 tys. dol., 487,5 tys. dol., 487,5 tys. dol., 420 tys. dol., wyliczone na podstawie liczby miesięcy zatrudnienia w WTW od 1 stycznia 2021 do dnia zakończenia fuzji. Jeśli firma wypowie dyrektorowi zatrudnienie „bez przyczyny” przed zamknięciem fuzji, będzie on upoważniony do otrzymania premii przyznanej na podstawie umowy, jednak pomniejszonej do sumy należnej za czas zatrudnienia (w pełnych miesiącach i części miesiąca). Jeśli dyrektor rezygnuje z jakiegoś powodu lub otrzymuje wypowiedzenie uzasadnione „przyczyną”, nie ma prawa do żadnej części premii. Za „przyczynę” w umowach lojalnościowych uznaje się m.in. poważne zaniedbanie obowiązków, popełnienie przestępstwa albo naruszenie regulaminu firmy.

(AC, źródło: Insurance Journal)