WYDARZENIA MIESIĄCA – Czerwiec 2020

0
1136

Wprowadzenie przepisów nadających Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowe uprawnienia wobec podmiotów zagranicznych, szkolenie dla pracowników ERGO Hestii oraz efekt współpracy Aegonu z Signal Iduną i nowy projekt Generali zasłużyły na wyróżnienie w cyklicznym rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”. Człowiekiem miesiąca został zaś Łukasz Zoń, ponownie wybrany na prezesa SPBUiR.

WYDARZENIE MIESIĄCA – zakończenie procesu legislacyjnego nowelizacji ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – za przyjęcie przepisów zapewniających Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowe instrumenty nadzoru w stosunku do zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji i tym samym wyrównanie szans konkurencyjnych krajowych ubezpieczycieli oraz zwiększenie bezpieczeństwa nieprofesjonalnych uczestników rynku.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA – Generali –za wdrożenie projektu „Generalnie widoczni w sieci”, mającego na celu wsparcie agentów i multiagentów w promowaniu ich działalności oraz pozyskiwanie klientów w mediach społecznościowych i tym samym dostrzeżenie potencjału mediów społecznościowych jako źródła wymiany opinii, budowy wizerunku, zwiększenia przychodów pośredników ubezpieczeniowych oraz kanału kontaktów z ubezpieczycielem i opracowanie adekwatnego rozwiązania umożliwiającego jego wykorzystanie.

PRODUKT MIESIĄCA – grupowe ubezpieczenie Razem w Przyszłość, przygotowane w ramach koasekuracji Aegonu i Signal Iduny – za szeroki zakres oferowanego produktu, wysoki stopień jego personalizacji, zastosowanie nowoczesnych narzędzi do obsługi umów, a także podjęcie trudnych wyzwań, jakimi są ekspansja w segmencie „grupówek” oraz podbój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

INICJATYWA MIESIĄCABootcamp RPA, szkolenie, w ramach którego pracownicy ERGO Hestii uczą się programowania robotów – za wprowadzenie programu, który pozwoli przyspieszyć robotyzację firmy przy jednoczesnym ograniczeniu jej kosztów oraz podniesieniu kompetencji cyfrowych pracowników.

CZŁOWIEK MIESIĄCA – Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych –za dotychczasowe osiągnięcia w kierowaniu SPBUiR doceniane przez środowisko brokerskie, czego wyrazem było powierzenie mu sterów organizacji w kolejnej kadencji.

Artur Makowiecki
redaktor portalu www.gu.com.pl