Wydarzenia Miesiąca – Grudzień 2023

0
1101

Grudzień ubiegłego roku był miesiącem, który obfitował w niezwykle istotne akcenty ubezpieczeniowe – zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Szczególnie wyróżniały się wydarzenia związane ze zmianami w otoczeniu regulacyjnym sektora, ale dużą uwagę przyciągały też nowe rozwiązania i przedsięwzięcia firm ubezpieczeniowych, obejmujące szerokie spektrum ich działalności.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Porozumienie polityczne na szczeblu unijnym w sprawie rewizji Solvency II oraz przyjęcia dyrektyw IRRD i CSDDD – przesądzające o wprowadzeniu fundamentalnych zmian w otoczeniu prawnym europejskiej branży ubezpieczeniowej.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

InterRisk – za wprowadzenie, jako drugi ubezpieczyciel w Polsce, częściowego modelu wewnętrznego do wyliczania wymogu kapitałowego w obszarze ryzyka ubezpieczeniowego, co umożliwi zakładowi nowoczesne zarządzanie wypłacalnością oraz przełoży się na zwiększenie stabilności finansowej i tym samym zwiększy poziom bezpieczeństwa klientów.

PRODUKT MIESIĄCA

Zmodyfikowane ubezpieczenie Ochrona w Grupie autorstwa Open Life – w uznaniu dla oferty rozszerzonej o trzy nowe ryzyka, a także ochronę w przypadku 111 zdarzeń chorobowych ubezpieczonego, małżonka lub partnera oraz dziecka, takich jak m.in. stwardnienie zanikowe boczne, przejście mikroudaru, ciężkie zatrucie tlenkiem węgla czy nabyta przewlekła choroba serca.

INNOWACJA MIESIĄCA

Aplikacja GIS GeoGrid opracowana przez Globema – w uznaniu dla narzędzia wykorzystującego zaawansowane analizy geoprzestrzenne, co ułatwia i przyspiesza wyliczanie scoringu ubezpieczeniowego nieruchomości, zapewniając wiarygodniejsze szacunki ryzyka oraz optymalizację zakresu proponowanych produktów ochronnych.

INICJATYWA MIESIĄCA

Partnerstwo Aon i Laven – w uznaniu dla przedsięwzięcia, w ramach którego insurtech zyskał dostęp ze swoją ofertą do grona blisko 3 tys. klientów brokera, co daje mu szansę na solidny wzrost biznesu, natomiast Aon poszerzył portfel o interesujący produkt, dodatkowo wzmacniając lojalność swoich pracowników.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Adam Moczydłowski – w uznaniu za dotychczasowe osiągnięcia w obszarze sprzedaży, które zapewniły mu awans na stanowisko członka zarządu Allianz Polska.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl