Wydarzenia Miesiąca – Lipiec 2021

0
620

Projekt regulacji odpowiadających na zgłaszany od lat postulat ubezpieczycieli, nowy raport PIU, KNF, innowacyjne ubezpieczenie Generali, propozycja UNIQA dla MŚP oraz tryumfator Olimpiady Wiedzy Ubezpieczeniowej – tak przedstawia się lista laurów przyznanych w najnowszej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw – za podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, realizowanej poprzez m.in. dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy, a także otrzymanych przez niego punktów karnych.

TEMAT MIESIĄCA

„Mapa ryzyka Polaków” opracowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń – za zdiagnozowanie najistotniejszych trosk społeczeństwa i związanych z tym potrzeb ubezpieczeniowych.

INSTYTUCJA MIESIĄCA

Komisja Nadzoru Finansowego – za interwencję produktową na rynku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, będąca realnym działaniemna rzecz uporządkowania sektora polis z UFK, którego konsekwencją będą duże zmiany na polskim rynku życiowym.

INNOWACJA MIESIĄCA

Ubezpieczenie turystyczne Generali gwarantujące wypłatę odszkodowania bez formalności w przypadku gwałtownego spadku temperatury czy wystąpienia opadów deszczu  – za pionierską na polskim rynku ofertę ubezpieczeń parametrycznych.

PRODUKT MIESIĄCA

Twój Uniqalny Biznes UNIQA  – za szeroki zakres ochrony dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz możliwość jej dostosowania do branży, w której działa ubezpieczane przedsiębiorstwa.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Kamil Franaszczuk – za zwycięstwo w organizowanej przez Unilink Olimpiadzie Wiedzy Ubezpieczeniowej”, odbywającej się pod patronatem „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Artur Makowiecki
redaktor portalu www.gu.com.pl