Wydarzenia Miesiąca – Marzec 2020

0
911

Trzeci miesiąc roku stał pod znakiem epidemii koronawirusa. SARS-Cov-2 wszędzie odcisnął swoje piętno – także na polskiej branży ubezpieczeniowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w marcowej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA zmiana na stanowisku prezesa PZU SA – za ogromne zaskoczenie, jakie wywołała rezygnacja Pawła Surówki z kierowania zakładem i osoba wybrana na jego następcę (Beata Kozłowska-Chyła), brak uzasadnionych biznesowo motywów oraz moment jej złożenia (upublicznienie rekordowych osiągnięć finansowych PZU oraz początek epidemii).

TEMAT MIESIĄCA koronawirus i jego efekty dla rynku ubezpieczeń – za szereg zmian w sposobie funkcjonowania zakładów ubezpieczeń w związku z pandemią, ze szczególnym uwzględnieniem przyspieszenia procesu cyfryzacji usług towarzystw w praktycznie wszystkich aspektach ich funkcjonowania.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCAErgo Hestia – za podjęcie szeregu inicjatyw związanych z sytuacją krytyczną powstałą wskutek rozprzestrzeniania się koronawirusa: od wdrożenia wielu rozwiązań minimalizujących ryzyko zachorowania klientów, agentów oraz pracowników, poprzez szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą zarówno procesów ubezpieczeniowych, jak i czysto ludzkiego sposobu funkcjonowania podczas epidemii, na eksperckich webinariach dotyczących koronawirusa i pomocy sprzętowo-finansowej dla ratowników medycznych kończąc.

PRZEDSIĘWZIĘCIE MIESIĄCA – przyjęty przez Komisję Nadzoru Finansowego program #PIN – Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynku ubezpieczeniowego – za szybką reakcję KNF na ryzyka, jakie mogą zagrozić branży ubezpieczeniowej wskutek wystąpienia pandemii COVID-19 i podjęcie działań mających na celu ograniczenie wpływu wahań rynkowych na sektor oraz zapewnienie ochrony klientom rynku ubezpieczeń.

LUDZIE MIESIĄCA – WYRÓŻNIENIE SPECJALNE – wszyscy anonimowi ludzie ubezpieczeń: pracownicy zakładów, agenci, brokerzy, multiagenci, którzy w trudnym czasie pandemii koronawiusa bez rozgłosu, z czystej dobroci serca niosą pomoc ludziom jej potrzebującym.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl