Wydarzenia Miesiąca – Październik 2020

0
887

Wniosek o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni orzeczniczej dotyczącej zadośćuczynień, prewencyjne szkolenia dla kierowców, udane wdrożenia cyfrowe w TUZ Ubezpieczenia, nowa oferta PZU oraz przyszły prezes UNIQA w Polsce – oto laureaci październikowej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie SN w zakresie prawa bliskich osób poszkodowanych w stanie wegetatywnym do zadośćuczynienia pieniężnego – za działanie na rzecz definitywnego rozstrzygnięcia powyższego problemu prawnego poprzez uzyskanie przez uchwałę mocy zasady prawnej oraz zakończenia istniejącego od roku stanu niepewności prawnej, jaki pojawił się po werdykcie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

INICJATYWA MIESIĄCA

Projekt wsparcia szkolenia kandydatów na kierowców realizowany przez Starter24 wraz ze szkołą nauki jazdy L-Express – za podjęcie prewencyjnych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz praktyczną prezentację idei Pozytywnego Assistance.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

TUZ Ubezpieczenia – za udane wdrożenie wielu rozwiązań cyfrowych ułatwiających dotarcie do produktów ochronnych zakładu oraz usprawniających relacje z klientami, co potwierdza zarówno rosnące zainteresowanie ofertą towarzystwa, jak i przyznanie mu tytułu Najlepszego Cyfrowego Ubezpieczyciela przez kapitułę konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń.

PRODUKT MIESIĄCA

PZU Dla Zarządzających Spółkami – za bardzo dobry timing w postaci zaoferowania polisy dla zarządzających MŚP, chroniącej ich na wypadek strat spowodowanych niewłaściwym pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce w momencie wprowadzenia obostrzeń związanych z obecną pandemią, dostrzeżenie potrzeb sektora przedsiębiorstw szczególnie mocno odczuwającego skutki Covid-19 oraz interesujący zakres ochrony.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Marcin Nedwidek, przyszły prezes UNIQA Polska – za awans do grona ścisłej czołówki menedżerów ubezpieczeniowych w Polsce.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl