Wydarzenia Miesiąca – Styczeń 2020

0
883

Powrót do prac nad projektami regulacji o istotnym znaczeniu dla branży ubezpieczeniowej, rozwój wypadków w sprawie Gefiona, nowa oferta AXA, Compensa Dystrybucja oraz Michał Hucał – tak przedstawia się lista wyróżnień w styczniowej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

WYDARZENIE MIESIĄCA – wznowienie procedowania projektów przepisów wprowadzających Fundusz Pomocowy oraz instrumenty pozwalające Komisji Nadzoru Finansowego na szybką i skuteczną interwencję w zagranicznych zakładach ubezpieczeń działających na terenie naszego kraju – za powrót do prac nad regulacjami, które w świetle zgłaszanych w ostatnim czasie problemów dotyczących zagranicznych ubezpieczycieli oraz możliwych zagrożeń wypłacalności nabierają szczególnego znaczenia.

TEMAT MIESIĄCA – sytuacja Gefiona – za dostarczenie dowodu na konieczność podjęcia działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań prawnych zwiększających poziom bezpieczeństwa klientów zagranicznych zakładów ubezpieczycieli prowadzących działalność w Polsce oraz przemyślenia przez niezależnych ekspertów dotychczasowej polityki oferowania polis tego typu firm.

FIRMA MIESIĄCACompensa Dystrybucja – za uzyskanie ponadrynkowego wzrostu wpływów z dystrybucji produktów ochronnych, wzmocnienie pozycji w strukturach sprzedaży Compensy oraz udaną realizację XIII Kongresu spółki.

PRODUKT MIESIĄCA ubezpieczenie Pomoc podatkowa opracowane przez AXA Ubezpieczenia – za dostrzeżenie potencjału ubezpieczeniowego rosnącej liczby obowiązków podatkowych nakładanych na przedsiębiorstwa i szybką reakcję na zidentyfikowane zjawisko.

CZŁOWIEK MIESIĄCA – Michał Hucał, CEO Nationale-Nederlanden na Węgrzech i w Bułgarii – za znaczący awans w międzynarodowych strukturach grupy oraz w dowód uznania za osiągnięcia w Polsce, które zdecydowały o powołaniu laureata na eksponowane stanowisko.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl