Wydarzenia Miesiąca – Styczeń 2022

0
1141

Jednym z wiodących akcentów pierwszego miesiąca obecnego roku były wydarzenia związane z sektorem ubezpieczeń na życie. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w styczniowej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”, w którym blisko połowa wyróżnień dotyczyła „życiówki”.

WYDARZENIE MIESIĄCA

Działania podjęte przez Komisje Nadzoru Finansowego na rzecz wzmocnienia ochrony klientów ubezpieczeń na życie z UFK – za opracowanie projektu kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej zasad lokowania przez zakłady ubezpieczeń środków finansowych ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz zajęcie stanowiska dotyczącego sposobu prezentowania opłat w umowach ubezpieczenia z UFK.

UBEZPIECZYCIEL MIESIĄCA

Warta – za systematyczną i zakrojoną na szeroką skalę rozbudowę oferty korporacyjnej oraz modyfikację produktów z tego segmentu, dostosowaną do szybko zmieniających się potrzeb klientów.

INNOWACJA MIESIĄCA

Voicebot Inteligentna Głosowa Asystentka TU Zdrowie –  narzędzie usprawniające i przyspieszające proces obsługi klientów towarzystwa, oferujące szeroki zakres oferowanego wsparcia, odciążenie pracowników oraz dostępność 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

PRODUKT MIESIĄCA

Generali, z Myślą o Całym Twoim Życiu – ubezpieczenie na życie, którego zakres można dostosować do indywidualnego profilu klienta w zależności od jego zmieniających się potrzeb w różnych etapach życia.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Dagmara Wieczorek-Bartczak – za objęcie stanowiska członkini zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podjęcie się misji przygotowania BFG do pełnienia funkcji organu przymusowej restrukturyzacji dla ubezpieczycieli i reasekuratorów w związku z rozpoczęciem przez Komisję Europejską prac nad Dyrektywą IRRD.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl