Wydarzenia Miesiąca – Wrzesień 2021

0
582

Efekty przeglądu Solvency II, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, zautomatyzowana polisa Chubb, nowe ubezpieczenie mieszkaniowe PKO Ubezpieczenia oraz międzynarodowy awans byłej wiceprezes Avivy – te wydarzenia, instytucje, rozwiązania i produkty znalazły się na liście wyróżnień we wrześniowej odsłonie cyklicznego rankingu „Gazety Ubezpieczeniowej”.

TEMAT MIESIĄCA

Propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej przewidujące wprowadzenie zmian w dyrektywie Solvency II oraz przyjęcie nowej dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji ubezpieczycieli – za wyjście naprzeciw oczekiwaniom europejskich ubezpieczycieli, dopasowane do realiów postpandemicznych i nowej „zielonej” polityki Unii Europejskiej.

ORGANIZACJA MIESIĄCA

Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – za sprawną i udaną organizację 23. Kongresu Brokerów, który zgromadził blisko 1000 osób, zaangażował uczestników do merytorycznych dyskusji, a wszystko to w reżimie covidowym.

INNOWACJA MIESIĄCA

Pay as You Roam dla opracowanego przez Chubb ubezpieczenia podróżnego aktywowanego automatycznie przez sieć komórkową w momencie wyjazdu poza ojczysty kraj, z w pełni zautomatyzowanym procesem zakupu i obsługi.

PRODUKT MIESIĄCA

Ubezpieczenie mieszkaniowe PKO Dom – dla oferty łączącej w sobie szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz zastosowanie technologii Smart Home, będącej nowoczesnym systemem zabezpieczeń umożliwiającym uniknięcie lub minimalizację skutków wydarzeń losowych.

CZŁOWIEK MIESIĄCA

Ewa Jac, dotychczasowa członkini zarządu towarzystw ubezpieczeń Avivy w Polsce odpowiedzialna za zarządzanie ryzykiem – z powodu objęcia stanowiska Head of Risk Models and Analytics w centrali Grupy NN w Hadze.

Artur Makowiecki

redaktor portalu www.gu.com.pl