Wykorzystanie danych i analityki geoprzestrzennej w scoringu ubezpieczeniowym nieruchomości

0
833

Dane i analizy geoprzestrzenne znajdują coraz szersze zastosowanie na polu biznesowym. Pomagają firmom się rozwijać, świadczyć dedykowane, coraz wyższej jakości usługi i być o krok przed konkurencją.

Analiza danych w kontekście geograficznym oraz odpowiednie narzędzia stworzone do tego celu są ogromnym wsparciem również w sektorze ubezpieczeń.

Jednym z głównych wyzwań, z jakim mierzy się branża ubezpieczeniowa, jest oszacowanie ryzyka dla ubezpieczanych nieruchomości. To proces równie ważny z punktu widzenia ubezpieczyciela, jak i ubezpieczającego.

Właściwa ocena ryzyka ubezpieczanych nieruchomości pozwala lepiej dopasować zakres polisy ubezpieczeniowej do realnych potrzeb klienta i warunków, które wpływają na poziom ryzyka.

Z drugiej strony od oceny ryzyka ubezpieczeniowego zależą stawki polis ubezpieczeniowych, które przekładają się na konkurencyjność na rynku.

Szacowanie ryzyka, bez wsparcia odpowiednich narzędzi, jest skomplikowanym i czasochłonnym procesem ze względu na konieczność uwzględnienia wielu różnych czynników i analizowania danych pochodzących z wielu, często rozproszonych źródeł. Manualnie wykonywane analizy i kalkulacje mogą być też obarczone wieloma błędami.

Dominik Ogłoziński

Jak poradzić sobie z obliczaniem scoringu, gdy dane wejściowe są rozproszone i pochodzą z różnych źródeł?

Podczas obliczania scoringu ubezpieczeniowego trzeba wziąć pod uwagę szeroką gamę czynników – związanych bezpośrednio z lokalizacją nieruchomości (lokalizacja w strefie zagrożenia powodziami, osuwiskami, silnymi wiatrami etc.), jak i czynników socjoekonomicznych czy demograficznych (liczba mieszkańców, współczynnik przestępczości, dochód rozporządzalny etc.). Aby uwzględnić je wszystkie w kalkulacjach, trzeba sięgać do wielu różnych, często rozproszonych źródeł. Mimo relatywnie łatwego dostępu do wielu danych online cały czas jest to czasochłonny i kosztowny proces, w którym łatwo popełnić błędy.
Odpowiedzią na ten problem jest system GIS GeoGrid, który agreguje dane z wielu źródeł i wizualizuje je na mapie. Dzięki temu mamy dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do obliczenia scoringu ubezpieczeniowego z poziomu jednego wygodnego przejrzystego ekranu – na komputerze czy urządzeniu mobilnym.

Jak skutecznie uwzględnić ryzyka i zagrożenia wynikające z lokalizacji nieruchomości podczas wyliczania scoringu ubezpieczeniowego?

Obliczając scoring ubezpieczeniowy nieruchomości, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które wynikają z jej lokalizacji (czy nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej, strefie zagrożonej osuwiskami lub zagrożenia katastrofą lotniczą? Jak daleko jest do najbliższej straży pożarnej etc.).

Jak sobie z tym poradzić? Z pomocą znowu przychodzi wykorzystanie danych zwizualizowanych na podkładzie mapowym w systemie GIS GeoGrid, który pozwala umieścić w kontekście geograficznym elementy majątku oraz inne czynniki i zjawiska, które trzeba wziąć pod uwagę podczas tworzenia szacunków ryzyka ubezpieczeniowego – potrzebnych do wyliczenia składki i ustalenia zakresu polisy.

Wizualizacja kluczowych danych na mapie pomoże łatwiej zaobserwować najważniejsze zależności pomiędzy czynnikami wpływającymi na ryzyko ubezpieczeniowe oraz upewnić się, czy nie brakuje żadnego istotnego elementu. Szacowanie ryzyka stanie się łatwiejsze, będzie przebiegać sprawniej, a niebezpieczeństwo popełnienia błędu będzie o wiele mniejsze.

Jak przyspieszyć proces szacowania ryzyka w ubezpieczeniach nieruchomości i podnieść trafność tych szacunków?

Dzięki integracji z platformą do pracy z danymi – FME GeoGrid umożliwia wykonywanie zaawansowanych analiz geoprzestrzennych, które pozwalają na jeszcze bardziej precyzyjne wyliczenie scoringu ubezpieczeniowego.

Z GeoGridem scoring ubezpieczeniowy dla nieruchomości można obliczyć też całkowicie automatycznie z wykorzystaniem indywidualnego algorytmu ubezpieczyciela.

Jak pracownicy firm ubezpieczeniowych mogą wykorzystywać aplikację GIS GeoGrid w swojej codziennej pracy?

Aplikacja GIS GeoGrid to aplikacja webowa i mobilna, dzięki temu zarówno pracownicy w biurze, jak i w terenie mogą bez problemu wgrać nowe lub aktualizować informacje o nieruchomościach już znajdujące się w systemie.

Mogą z nich dalej korzystać do tworzenia analiz czy przygotowywania ofert – wszystko bez zaawansowanej wiedzy z obszaru GIS.

Jakie korzyści niesie wykorzystanie aplikacji GIS GeoGrid w kalkulacji scoringu ubezpieczeniowego?

Wykorzystanie zaawansowanych analiz geoprzestrzennych i aplikacji GIS GeoGrid ułatwia i przyspiesza wyliczanie scoringu ubezpieczeniowego, co wiąże się m.in. z:

  • Bardziej wiarygodnymi szacunkami ryzyka – łatwa w obsłudze aplikacja pozwala sprawnie tworzyć zaawansowane analizy z wykorzystaniem wszystkich istotnych danych pochodzących z wielu źródeł. Dzięki temu ubezpieczyciel może bardziej precyzyjnie ocenić ryzyko ubezpieczeniowe.
  • Optymalizacją zakresu proponowanych polis ubezpieczeniowych – dzięki analizie lokalnych zagrożeń ubezpieczyciel jest w stanie zaproponować zakres polisy i składkę uwzględniającą realne ryzyka ubezpieczyciela.
  • Podniesieniem satysfakcji klientów – usługi i oferty oparte na danych związanych z lokalizacją będą bardziej spersonalizowane, a proponowane polisy będą odpowiadały realnym potrzebom klientów.

Dowiedz się więcej o GeoGridzie dla sektora ubezpieczeń.


Dominik Ogłoziński
Key Account Manager w firmie Globema