Wyniki TUW PZUW przewyższyły oczekiwania

0
777

Przypis składki brutto wyższy od zakładanego o 14% oraz wynik techniczny przekraczający planowany rezultat o prawie 27% to sztandarowe osiągnięcia TUW PZUW w 2020 roku. Dla towarzystwa był to również rekordowy rok pod względem liczby ubezpieczanych członków, których liczba wzrosła o 50 podmiotów. Obecnie jest ich ponad 430. TUW PZUW stał się liderem rynku ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, zdobywając w nim prawie jedną trzecią udziału.

– Osiągnęliśmy świetne wyniki mimo turbulencji spowodowanych pandemią Covid-19. To dowód na to, że nasz rozwój jest oparty na solidnych podstawach i dobrze rokuje na przyszłość. Sprzedajemy dużo i rentownie. W perspektywie nowej strategii Grupy PZU na lata 2021–2024 mamy ambicję osiągnąć miliard złotych z przypisu składki. Dzięki temu nie tylko utrzymamy pozycję lidera na rynku ubezpieczeń wzajemnych, ale trafimy do pierwszej dziesiątki największych zakładów ubezpieczeniowych w Polsce – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Składka przypisana brutto TUW PZUW w 2020 roku w kwocie 633,2 mln zł przekroczyła planowany rezultat o 77,6 mln zł, a wynik techniczny na poziomie 19,1 mln zł – o prawie 4 mln zł. Stopa zwrotu z kapitału wyniosła 5,2%, a wskaźnik mieszany (COR) dla ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – 81,6%.

Osiągnięciem minionego roku było dla TUW PZUW pozyskanie dużej grupy szpitali z województwa łódzkiego, Zespołu Elektrowni Dolna Odra oraz umowa z Tauron Polska Energia, a w obszarze affinity umowy z dwoma dużymi podmiotami z sektora energetycznego.

– W obszarze affinity liczba naszych członków wzrosła o jedną trzecią, a w ubezpieczeniach zdrowotnych – prawie trzykrotnie. Rozwijamy też nowe produkty. W 2020 roku poszerzyliśmy ofertę o ubezpieczenie utraty zysku na skutek uszkodzenia maszyn. Wspieramy jednocześnie naszych biznesowych partnerów w zielonej transformacji i produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ubezpieczając na korzystnych warunkach farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i biogazownie – wyjaśnia Rafał Kiliński.

Według raportu Global 500, opublikowanego w 2019 roku, TUW PZUW był drugim pod względem dynamiki rozwoju towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych na świecie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: PZU)