Wypłata z polisy na życie dla spadkobiercy a jej opodatkowanie

0
482

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje, w których wskazał, że wypłata dla matki z ubezpieczenia zmarłego syna, pozostała po wypłaceniu należności uprawnionemu do jej otrzymania, nie jest obciążona podatkiem dochodowym. Ewentualnie może zaistnieć potrzeba zapłacenia podatku od spadków i darowizn – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa dotyczyła kobiety, której syn prowadzący działalność gospodarczą zawarł umowę leasingu i na żądanie leasingodawcy przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie zawartej między firmą leasingową a ubezpieczycielem, gdzie uposażonym był leasingodawca. Polisa przewidywała, że kwota ponad sumę roszczeń firmy leasingowej trafi na konto wskazane w umowie leasingu. Po śmierci mężczyzny ubezpieczyciel zaspokoił roszczenia leasingodawcy, zaś pozostałe 200 tys. zł zostało przekazane matce jako spadkobiercy zmarłego. Ta zwróciła się do KIS z pytaniem o to, czy uzyskane przez nią pieniądze są objęte podatkiem od spadków i darowizn czy PIT. Zdaniem kobiety pierwsza z opcji nie wchodziła w grę ze względu na art. 831 par. 3 kodeksu cywilnego („suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym”). Druga również, gdyż pieniądze zostały jej przyznane na mocy postanowienia sądu rejonowego o nabyciu spadku jako odszkodowanie należne z polisy ubezpieczeniowej z tytułu śmierci syna, co zwalniało je z opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 3 lub 3b w/w ustawy.

W interpretacjach z 5 lutego (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.711.2020.3.AK) oraz z 5 stycznia (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.153.2020.3.MD) dyrektor KIS stwierdził jednak, że do spadku nie należą tylko pieniądze wypłacone uposażonemu z polisy na życie w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Natomiast środki z polisy spadkodawcy pozostałe po wypłacie świadczenia należnego uposażonemu wchodzą w skład masy spadkowej i jako takie są obciążone podatkiem od spadków i darowizn, a nie PIT. Ale nie musi go płacić, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu zawiadomi urząd skarbowy o nabyciu pieniędzy. Ma do tego prawo zgodnie z art. 4a ustawy jako najbliższa rodzina.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 3 lutego, Patrycja Dudek „Do spadku nie należy kwota z polisy, którą otrzymuje uposażony”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57863,17-…ml

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)