Wzmacnianie kompetencji zawodowych brokerów to element rozwoju biznesu korporacyjnego

0
1329

PZU dla biznesu korporacyjnego to więcej niż ubezpieczenia. A bliska współpraca na linii klient – broker – zakład ubezpieczeń to przepis na skuteczną ochronę nawet najbardziej wymagających ryzyk majątkowych i sytuacja win–win dla wszystkich uczestników rynku ubezpieczeniowego.

W ramach współpracy PZU systematycznie dzieli się z brokerami wiedzą i doświadczeniem z obszaru zarządzania ryzykiem, identyfikacji i szacowania zagrożeń oraz zapobiegania szkodom. To jeden z wielu aspektów naszego współdziałania na rzecz bezpieczeństwa wspólnych klientów, a także naturalny element rozwoju biznesu korporacyjnego.

Ze względu na skalę biznesu oraz jego specyfikę każdy klient korporacyjny wymaga indywidualnego podejścia i dużej wiedzy na temat prowadzonej przez niego działalności. Dobrze wykonana ocena ryzyka to zysk zarówno dla klienta (optymalne składki, uniknięcie ewentualnych szkód, przestojów i utraty kontrahentów), jak i dla ubezpieczyciela.

Bliska współpraca z kancelariami brokerskimi jest szczególnie istotna dla Pionu Klienta Korporacyjnego PZU, ponieważ brokerzy to jeden z najważniejszych kanałów sprzedaży w naszym biznesie.

Razem z brokerami jesteśmy w stanie, jako ubezpieczyciel, oferować ochronę dopasowaną i skalkulowaną na miarę potrzeb naszych klientów oraz zapewnić narzędzia, dzięki którym skutecznie wpływamy na minimalizację ryzyka. Zagwarantowanie wsparcia i obsługi znacznie wykraczającej poza zakres zapisany w polisie nie byłoby możliwe, gdyby nie kompetencje i odpowiednia wiedza.

Z myślą o brokerach eksperci Pionu Klienta Korporacyjnego PZU prowadzą szkolenia zawodowe IDD. To okazja do zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu produktów ubezpieczeniowych oraz inżynieryjnej oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych. A także możliwość poznania od podszewki oferty PZU dla klientów korporacyjnych.

Pozycja lidera rynku ubezpieczeń daje nam dostęp do najszerszej na rynku ubezpieczeń korporacyjnych w Polsce bazy scenariuszy szkodowych i umożliwia ich szczegółową analizę. W trakcie szkoleń IDD dzielimy się z brokerami nie tylko wiedzą teoretyczną, ale staramy się przekazać jak najwięcej praktycznych informacji i przykładów. Wierzymy, że taka forma ma dla nich największą wartość.


O czym mówimy w tym roku?

Zarządzanie ryzykiem flotowym przy wykorzystaniu PZU iFlota

 • Dzięki dużej ilości danych o szkodach i ich przyczynach możemy w realny sposób precyzyjnie zarządzać ryzykiem. Pozwala to na ograniczenie liczby i wartości szkód u klientów flotowych PZU.
 • Klient współpracujący z naszymi inżynierami może obniżyć frekwencję szkód we flocie lekkiej nawet o 10%, a wartość niemal o 20%. We flotach ciężkich – frekwencję o 15%, a wartość szkód o 35%.
 • Poza usługami inżynierii ryzyka we flotach dla swoich flotowych klientów korporacyjnych PZU opracowało nowoczesne rozwiązanie – PZU iFlota – wsparcie w zarządzaniu flotą służbowych aut z wykorzystaniem innowacyjnego oprogramowania.
 • System PZU iFlota wyposażony jest również w moduł dla brokerów i agentów. Moje Floty – to miejsce dla brokera, który chce być wsparciem dla klienta w zakresie poprawy bezpieczeństwa floty i zarządzania jej ubezpieczeniami.
Konrad Owsiński

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu Ryzyko PRO

 • Zarządzanie ryzykiem w przemyśle jest dla nas szczególnie ważne, a nasze autorskie rozwiązanie Ryzyko PRO przyczynia się do zmniejszenia ryzyka w zakładach, w których jest zainstalowane.
 • Ryzyko PRO to program prewencyjny, który umożliwia monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w obszarach działania przedsiębiorstwa, kluczowych z perspektywy ryzyka, takich jak produkcja, logistyka czy park maszynowy.
 • Ryzyko PRO to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się np. w branży chemicznej, budowlanej, drzewnej, meblarskiej, spożywczej, poligraficznej czy tworzyw sztucznych.

Ryzyka w branży meblarskiej i drzewnej

 • Przyczyną największych szkód (pod względem wartości i rozmiaru zniszczeń) w tej branży jest pożar.
 • Wysokie zagrożenie pożarowe związane jest z prowadzonymi procesami technologicznymi i materiałami poddanymi obróbce.
 • Ze względu na podwyższone ryzyko pożarowe wymogi ubezpieczyciela w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych są wyższe niż wymogi ustawowe.
 • Skuteczna ochrona przeciwpożarowa zakładów z branży meblarskiej i drzewnej polega na:
  • identyfikacji ryzyk,
  • budowaniu świadomości zagrożenia,
  • wdrażaniu rozwiązań ograniczających ryzyko, np. systemu wykrywania i gaszenia iskier.

Ryzyka cybernetyczne

 • Polisa PZU Cyber jest ważnym uzupełnieniem polityki bezpieczeństwa cybernetycznego firm.
 • PZU oferuje specjalne warunki ubezpieczenia dla największych podmiotów gospodarczych – w szczególności dla klientów z segmentu infrastruktury krytycznej.
 • Wyróżnikiem oferty PZU jest możliwość ubezpieczenia szkód rzeczowych po cyberatakach.
 • PZU wraz z renomowanymi partnerami z obszarów zarządzania incydentami, public relations, IT i prawnego oferuje szybkie i profesjonalne wsparcie w przypadku ataku cybernetycznego.

Ryzyka w branży budowlanej

 • Specyfika ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych polega na tym, że ochrona ubezpieczeniowa budowana jest w dużej mierze na podstawie klauzul. Mamy więc:
  • klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia,
  • klauzule ograniczające zakres ubezpieczenia,
  • klauzule nakładające dodatkowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa i prewencji,
  • klauzule o charakterze porządkowo-administracyjnym.
 • Właściwa ocena ryzyka pozwala uniknąć szkód na etapie budowy, a także w przyszłości, już po oddaniu obiektu do użytkowania.

Ryzyka w branży spożywczej

 • W branży spożywczej występują bardzo zróżnicowane pod kątem ryzyka zakłady produkcyjne.
 • Przygotowując oferty w branży spożywczej, należy uwzględnić:
  • rodzaj wytwarzanych produktów,
  • specyfikę procesów produkcyjnych,
  • zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwybuchowe, przeciwprzepięciowe i inne specyficzne dla danego rodzaju produkcji.

Na szkolenie dot. oceny ryzyka w branży spożywczej zapraszamy już 7 września 2022 r.

Piotr Nettik

Piotr Nettik
dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych

Konrad Owsiński
dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych