Wzrosną limity gwarancji agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

0
533

20 lutego do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie minimalnej sumy gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych przez agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.

Podobnie jak nowele dotyczące rozporządzeń odnoszących się do pośredników oraz brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, które skierowano do konsultacji tydzień wcześniej, najnowsza nowelizacja zmienia rozporządzenie z 18 maja 2018 r.. Zmiana jest efektem konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego postanowienia rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/1935 z dnia 13 maja 2019 r. Akt ten zmienił dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/97 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dostosowujących kwotę bazową w euro w odniesieniu do OC z tytułu wykonywania zawodu i zdolności finansowej pośredników ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. W efekcie przyjęcia nowych przepisów, kwoty bazowe określające minimalną sumę gwarancyjną z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające w stosunku do każdego roszczenia oraz do wszystkich łącznie zostaną podwyższone odpowiednio do równowartości w złotych polskich kwot wynoszących 1 300 380 euro oraz 1 924 560 euro.

Konsultacje potrwają do 4 marca. Rozporządzenie wejdzie w życie 12 czerwca tego roku.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)