XI Kongres PIU: Dwadzieścia lat w Unii Europejskiej

0
768

W dniach 22–23 maja w Sopocie odbędzie się XI Kongres Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyć będzie rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicy Kongresu będą dyskutować o dokonaniach z tego okresu, ale także zastanowią się nad perspektywami na kolejne lata.

O ocenę, czy Polska prawidłowo wyznaczyła poziom aspiracji, zostaną zapytani m.in. Brian Porter-Szűcs, profesor historii na Uniwersytecie Michigan, oraz Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i starszy ekonomista Banku Światowego. O perspektywach dyskutować będą z kolei goście panelu poświęconego unijnym regulacjom, m.in. Petra Hielkema, przewodnicząca Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, oraz Didier Millerot, szef wydziału ubezpieczeń i produktów emerytalnych w Dyrekcji Generalnej ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych Komisji Europejskiej. Wraz z profesorem Jackiem Jastrzębskim, przewodniczącym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, rozmawiać będą o unijnych i lokalnych wyzwaniach legislacyjnych, które stoją przed branżą ubezpieczeniową. Dzień zamknie wykład o przyszłości sztucznej inteligencji. O zagrożeniach, wyzwaniach i udogodnieniach z nią związanych opowie prof. Aleksandra Przegalińska z Akademii Leona Koźmińskiego.

Drugi dzień kongresu tradycyjnie otworzy tematyka technologiczna. Innowacje w obszarze ubezpieczeń zaprezentują przedstawiciele UNIQA, Carrot i Biura Informacji Kredytowej.

Kolejne panele poświęcone będą regulacjom w likwidacji szkód oraz ubezpieczeniom kredytu kupieckiego i zmianom w polskiej gospodarce. Eksperci rozmawiać będą m.in. na temat skutecznego kształtowania wzorcowego systemu prawa ubezpieczeniowego i odszkodowawczego oraz mocnych i słabych stronach polskiej gospodarki, roli kredytu kupieckiego w finansowaniu działalności przedsiębiorstw, doświadczeniach i wyzwaniach związanych z ekspansją międzynarodową.

Więcej informacji

(AM, źródło: PIU)