Za niedozwolone postanowienia w indywidualnej „uefce” też należy się zwrot pieniędzy

0
265

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że ze względu na występowanie w indywidualnej umowie ubezpieczenia z UFK kilku klauzul abuzywnych oraz nieujawnienie przez zakład wszystkich informacji na temat ryzyka związanego z inwestycją, jej posiadaczowi należy się od ubezpieczyciela zwrot wszystkich wpłaconych składek plus odsetki za zwłokę – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” zwraca uwagę, że dotychczas w sprawach dotyczących „uefek” sądy ustalały całkowitą nieważność przede wszystkim umów. Ewa Bogusz-Iwańska, adwokatka z wrocławskiej kancelarii Sobota Jachira, reprezentująca klienta w tej sprawie wskazuje, że w przypadku polis indywidualnych wychodzono z założenia, że klientowi przedstawiono w wyczerpujący sposób wszystkie ryzyka związane z inwestowaniem swoich pieniędzy. W praktyce często jednak tak nie było. Natalia Wójcik, adwokatka z tej samej kancelarii, dodaje, że jeśli sąd decydował się na zbadanie założeń wadliwej umowy, to w wyroku orzekano jedynie o zniesieniu opłaty likwidacyjnej, natomiast przepadały m.in. opłaty manipulacyjne, opłaty administracyjne itp.

Sąd Okręgowy w wyroku z 18 grudnia (sygn. akt V Ca 3713/22) zobowiązał Vienna Life do zwrotu wszystkich środków wpłaconych przez klienta wraz z ustawowymi odsetkami.

„Dziennik Gazeta Prawna” z 21 grudnia, Adam Pantak „Zwrot pieniędzy z polisolokaty”

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)