Zaangażowanie siłą Pionu Klienta Detalicznego PZU SA

0
1033

Wyjątkowość Pionu Klienta Detalicznego to jego pracownicy, ich rozwojowa postawa buduje i dodaje motywacji, to dzięki nim możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w organizacji, dzięki nim wzrasta poziom innowacyjności i profesjonalizmu. Dziś możemy i chcemy zmieniać i rozwijać naszą zawodową rzeczywistość, by stała się bardziej angażująca.

Rok 2019 przyniósł wiele powodów do dumy, jego ukoronowaniem jest historyczny wynik Badania Zaangażowania w Pionie Klienta Detalicznego, który potwierdza, że to, co robimy, ma sens i warto podejmować rozwojowe inicjatywy! Co za tym idzie?

Pracownicy Pionu angażują się w wykonywane zadania, doceniają możliwość rozwoju kompetencji miękkich, chętnie korzystają ze szkoleń produktowych, pracują nad relacjami z partnerami biznesowymi, a przede wszystkim dążą do pełnego profesjonalizmu w codziennej pracy.

Pytamy, słuchamy i działamy. To recepta na rozwój i sukcesy, które osiągamy w Pionie Klienta Detalicznego PZU. Wsłuchujemy się w potrzeby klientów i pracowników. Stawiamy na profesjonalizm, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Inwestujemy w dobre pomysły, wspieramy innowacje. I działamy z pełnym zaangażowaniem!

Dowodem są rekordowe wyniki badania poziomu zaangażowania w naszym Pionie. Pracownicy Pionu z oddaniem wykonują swoje i chętnie korzystają ze szkoleń i warsztatów, by zwiększać kompetencje i poszerzać wiedzę. Wkładają cały swój wysiłek w budowanie coraz lepszych relacji z klientami indywidualnymi i partnerami biznesowymi.

#Rozwój

Stawiamy na rozwój. Temu służy ambitny program rozwojowy #terazTY, który został stworzony przez pracowników Pionu Klienta Detalicznego. Do programu przystąpiło blisko pół tysiąca pracowników. Mieli do wyboru dwie ścieżki rozwoju: menedżerską i ekspercką. Po trzech, trwających przez rok, etapach kwalifikacyjnych mają za sobą warsztaty z ekspertami i liderami Grupy PZU, staże, szkolenia, webinary i inspirujące spotkania w całej Polsce.

Finałem był Assessment Centre i spotkanie z Komisją Certyfikacyjną, dzięki którym mieliśmy okazję poznać się bliżej. Rozmawialiśmy o tym, jak uczestnicy programu widzą swoją zawodową karierę, wkład w rozwój spółki i swoje w niej miejsce. Pytaliśmy, jak chcą wykorzystać szansę, którą daje udział w programie #terazTY.

W efekcie do udziału w dwuletnim programie zaprosiliśmy 78 najlepszych osób. To nie koniec ich rozwojowej przygody, ona dopiero się rozpoczęła. W dwuletnim programie laureaci biorą udział w działaniach rozwojowych, są to m.in.: warsztaty wewnętrzne, mentoringi oraz staże, coachingi wewnętrzne, szkolenia, nauka języka obcego oraz podyplomowe studia w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie sprzedażą i innowacje w biznesie.

Co jeszcze? Laureaci staną przed nie lada wyzwaniem, będą uczestniczyć w tworzeniu II edycji programu #terazTY, którą planujemy uruchomić w II połowie roku 2020. Od połowy marca 2020 realizujemy głównie działania onlinowe, organizujemy webinary i warsztaty, coachingi, telekonferencje i zdalną naukę języków.

Konsekwencją sukcesu programu #terazTY, do którego przyczyniło się wielkie zainteresowanie i chęć rozwoju naszych pracowników, było uruchomienie latem zeszłego roku projektu „Bomba rozwojowa z #terazTY”. Wspólnie z 54 trenerami zorganizowaliśmy 74 warsztaty o 34 różnych tematach: rozwojowych, produktowych, systemowych i związanych z work life balance. Przeszkoliliśmy 686 pracowników, co jest dowodem na to, że pracownicy Pionu Klienta Detalicznego PZU chcą się rozwijać: dążą do osiągnięcia zawodowej perfekcji i podniesienia kompetencji.

W tym roku wystartowała druga i na pewno nieostatnia „bombowa” edycja. Z uwagi na panującą sytuację w kraju postawiliśmy na działania onlinowe. Zorganizowaliśmy webinar, jak uczyć się i przekazywać wiedzę zdalnie. Trenerzy prowadzą transmisje live, podczas których wspólnie z uczestnikami np. ćwiczą jogę. Nagrywamy motywujące filmy, polecamy ciekawe lektury, publikacje – robimy wszystko, by w tym trudnym czasie zadbać o rozwój pracowników Pionu i dobre samopoczucie. Gdy tylko okoliczności na to pozwolą, wznowimy bombowe warsztaty!

#Innowacje

Naszą dewizą jest też innowacyjność. Mamy ją w DNA i nieustannie rozwijamy. Realizowany w zeszłym roku program #innowacJA służy wdrażaniu w życie nowatorskich pomysłów pracowników Pionu Klienta Detalicznego, mających na celu kolejne usprawnienia w obszarze sprzedaży detalicznej. Spośród najbardziej kreatywnych i zaangażowanych kandydatów na ambasadorów programu wybraliśmy prawie 30 pracowników, przyznając im tytuł Lokalnych Innowatorów.

Podnosimy ich kompetencje, zapoznając m.in. z metodą Systematic Inventive Thinking, którą mogą wykorzystywać do generowania usprawnień. Swoją wiedzą dzielą się z innymi. Ich głównym zadaniem jest zachęcanie współpracowników do poszukiwania rozwiązań, a także dopracowywanie i przekazywanie innowacyjnych pomysłów, które mają szansę na realizację.

Ta metoda przynosi imponujące efekty. W ciągu pierwszego półrocza trwania programu #innowacJA pracownicy zgłosili około 130 pomysłów. Kilka już zostało zrealizowanych, kilkadziesiąt jest analizowanych, czekają na ewentualne wdrożenie.

#Zaangażowanie

Dobra energia nas nie opuszcza. Przekazujemy ją sobie nawzajem. Temu służą inspirujące spotkania. W listopadzie 2019 r. odbyliśmy 10 spotkań w całej Polsce z pracownikami Obszarów Sprzedaży. Rozmawialiśmy o tym, co dobrego daje nam organizacja, dyskutowaliśmy o tym, co i jak możemy zmienić, bazowaliśmy na doświadczeniu i wiedzy uczestników.

Nie sposób nie skorzystać z tak inspirujących spotkań i mocy motywacji, dlatego również w tym roku planujemy wyruszyć w tę rozwojową podróż. 

Dużo przed nami. W lutym wystartowała druga edycja „Bomby rozwojowej z #terazTY”, zespół #innowacJA nie zwalnia tempa, w drugiej połowie roku planujemy kolejną edycję programu #terazTY oraz wyruszymy w rozwojową podróż do naszych Obszarów Sprzedaży. Chcemy dokonać jeszcze więcej i bić następne rekordy. Pion Klienta Detalicznego w PZU to nieustanny rozwój, zaangażowanie, dobre pomysły i innowacje.

Michał Świderski
dyrektor zarządzający ds. sprzedaży detalicznej