Zadośćuczynienie za śmierć powinno być wyższe niż za zerwane więzi

0
520

Z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie wynika, że zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne jest jak najbardziej zasadne, ale jego kwota nie powinna być wyższa niż w przypadku analogicznego świadczenia za śmierć osoby bliskiej. W pierwszym przypadku poszkodowany bliski, pomimo ciężkiego stanu, nadal żyje – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła pozwu rodziców całkowicie niepełnosprawnego ruchowo 27-latka ze 100% uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wystąpili oni do ubezpieczyciela o 200 tys. zł dla każdego z nich tytułem zadośćuczynienia za zerwane więzi rodzinne. Zakład odmówił wnioskowi złożonemu przed wejściem w życie przepisów umożliwiających przyznanie takiego świadczenia. Sprawa trafiła do sądu już w nowym stanie prawnym. Dlatego w wyroku ich żądania zostały w pełni uwzględnione.

Towarzystwo złożyło apelację, podnosząc, iż zasądzone kwoty są rażąco wygórowane, a przyjęta wykładnia przepisów – błędna. Sąd Apelacyjny w Lublinie częściowo podzielił te argumenty. Wskazał, że poszkodowany nadal żyje, co może być przesłanką miarkowania wysokości zadośćuczynienia, tak aby nie było one równie wysokie jak w przypadku śmierci, gdzie cierpienie jest większe. Dlatego SA prawomocnym wyrokiem z 11 sierpnia 2022 r. (sygn. akt I ACa 104/22) zmniejszył kwotę świadczenia do 150 tys. zł dla każdego z powodów.

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 11 kwietnia, Inga Stawiska „Zadośćuczynienie za zerwane więzi musi być niższe niż za śmierć”

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)