Zakup Liberty Seguros wzmocni pozycję Generali na Półwyspie Iberyjskim

0
369

Generali osiągnęło porozumienie z Liberty Mutual w sprawie zakupu Liberty Seguros, firmy ubezpieczeniowej działającej w Hiszpanii, Portugalii, Irlandii i Irlandii Północnej. W wyniku tej transakcji Generali zostanie czwartym co do wielkości graczem na hiszpańskim rynku ubezpieczeń majątkowych i osobowych, jednocześnie umacniając się na pozycji wicelidera w Portugalii oraz pojawi się w pierwszej dziesiątce pod względem udziału w rynku w Irlandii.

Oczekuje się, że transakcja przyniesie dodatkowe korzyści w skali całej grupy dzięki redukcji kosztów, optymalizacji IT, sprzedaży krzyżowej produktów Generali, a także dzięki bogatemu doświadczeniu w integracji przedsiębiorstw. Przejęcie umiejętności dystrybucji cyfrowej Liberty Seguros będzie z kolei istotnym krokiem w ramach strategicznej inicjatywy grupy, polegającej na opracowaniu nowej, wielokanałowej platformy cyfrowej do sprzedaży bezpośredniej dla segmentu detalicznych produktów non-life, głównie w branży motoryzacyjnej.

Całkowita kwota transakcji wynosi 2,3 miliarda euro, wliczając nadwyżkowy kapitał, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt końcowych. Szacowany wpływ na regulacyjny współczynnik wypłacalności Grupy Generali wynosi około -9,7 punktu procentowego. Liberty Seguros ma solidną pozycję kapitałową, a jej współczynnik wypłacalności przekracza 330% na dzień 31 grudnia 2022 r.

– Dzięki przejęciu Liberty Seguros przyspieszamy realizację naszej strategii „Lifetime Partner 24: Driving Growth”, wykorzystując wyjątkową szansę, która zapewni zrównoważony wzrost, wzmocni naszą pozycję lidera w Europie i przyspieszy wzrost w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych – powiedział Philippe Donnet, dyrektor generalny Grupy Generali.

Liberty Seguros jest firmą skoncentrowaną na ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, czerpiącą korzyści z rozwijającej się branży motoryzacyjnej i dobrze zdywersyfikowanego asortymentu produktów z ponad 1,2 miliarda euro składek zebranych w 2022 r., ok. 1700 pracowników i 5600 pośredników na trzech rynkach. Prowadzi działalność poprzez agentów, brokerów i kanały bezpośrednie, a także poprzez umowy bancassurance i partnerstwa.

Dzięki transakcji Generali staje się jednym z głównych graczy na hiszpańskim rynku ubezpieczeń, wzmacniając swoją pozycję w segmencie komunikacyjnym i mieszkaniowym oraz zyskując dostęp do potencjału bancassurance. Oczekuje się, że sieć agentów i brokerów Generali będzie obejmować ponad 7000 pośredników, co jest jedną z największych sieci w Hiszpanii.

W Portugalii transakcja wzmocni linie biznesowe Generali w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, mieszkaniowych i linii biznesowych odszkodowań pracowniczych, a także sieć dystrybucji. Akwizycja przynosi także dalsze strategiczne korzyści z przejęcia Seguradoras Unidas i AdvanceCare w 2020 r., dzięki czemu Generali stało się drugim co do wielkości graczem na portugalskim rynku non-life. Jest to również zgodne z długoterminową relacją dystrybucyjną zawartą z Grupą CTT (portugalskie usługi pocztowe) w 2022 roku.

W Irlandii grupa zadebiutuje na detalicznym rynku majątkowym i osobowym, plasując się w pierwszej dziesiątce największych graczy dzięki brokerom i kanałom bezpośrednim na stabilnym, rentownym i rosnącym rynku.

Przejęcie podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne.

(AM, źródło: Generali)