Zaledwie 6% uczestników zdało egzamin na brokera ubezpieczeniowego

0
2083

23 kwietnia odbył się egzamin dla kandydatów na brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Pomyślny wynik uzyskała niewielka część egzaminowanych.

Z danych udostępnionych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że spośród 138 egzaminowanych osób test zaliczyło 15 z nich, czyli jedynie 10,87%. Część ubezpieczeniową egzaminu zaliczyło 8 spośród 131 zdających (6,11%). Do części reasekuracyjnej przystąpiły 7 osób. Zdały wszystkie.

Egzamin brokerski ma formę testu 100 pytań jednokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami. Zaliczenie go wymaga poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 pytań. Błędna odpowiedź lub jej brak nie skutkuje ujemnymi punktami.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl