Zarząd Polski Gaz TUW zawieszony na trzy miesiące

0
1842

24 kwietnia rada nadzorcza (RN) Polski Gaz TUW nieoczekiwanie zawiesiła na trzy miesiące zarząd towarzystwa. Przyczyny decyzji RN nie są znane.

Zgodnie z informacją opublikowana na stronie internetowej ubezpieczyciela, zawieszenie w czynnościach Zygmunta Kostkiewicza i Andrzeja Zadrożnego (odpowiednio prezesa i wiceprezesa) obowiązuje do 24 lipca 2020 r. W komunikacie nie podano przyczyn decyzji. Ani towarzystwo, ani Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe (PGNiG) nie odpowiedziały na pytania „Gazety Ubezpieczeniowej” dotyczące motywów, jakie skłoniły radę nadzorczą do podjęcia uchwał zawieszających obu członków zarządu w ich czynnościach.

Obecnie zarząd Polski Gaz TUW składa się z jednej osoby. Jest nią dr hab. Paweł Mielcarz, członek RN towarzystwa, oddelegowany uchwałą rady nadzorczej z 24 kwietnia do czasowego wykonywania czynności członka zarządu do dnia 24 lipca.

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje kierownika Katedry Finansów, koordynatora merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. Jest współwłaścicielem spółki DCF Consulting i aktualnie pełni również funkcję członka zarządu spółki Goodway Energy. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej pełnił funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch pozycji książkowych.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl