Zarządzanie ryzykiem za pomocą C-D-C

0
959

W roku 2024 widzimy, że ubezpieczenia cyber, D&O oraz CAR w sektorze budowlanym stają się integralną częścią strategii zarządzania ryzykiem nie tylko w korporacjach czy dużych firmach, ale również w sektorze MŚP.

Cyberubezpieczenia

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii cyberzagrożenia stają się coraz bardziej złożone, stawiając przed firmami nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony swoich danych. W odpowiedzi na to ubezpieczyciele korporacyjni skupiają się na rozwijaniu polis cyberubezpieczeniowych, które stają się kluczowym elementem strategii zarządzania ryzykiem w 2024 r.

 • Nastawienie na profilaktykę. Widzimy silny trend u ubezpieczycieli korporacyjnych, którzy aktywnie wspierają swoich klientów w zakresie profilaktyki cyberzagrożeń. Polisy obejmują nie tylko ochronę finansową, ale także środki wspierające w zakresie bezpieczeństwa IT, audytów bezpieczeństwa oraz szkoleń dla personelu.
 • Ubezpieczenia od ransomware. Wzrost ataków ransomware skłania ubezpieczycieli do rozwijania specjalistycznych polis, obejmujących zarówno odszkodowania finansowe, jak i usługi pomocowe w odbudowie systemów i sprzętu. Firmy starają się ograniczyć ryzyko utraty danych oraz czasu przestoju operacyjnego.
 • Współpraca z ekspertami cyberbezpieczeństwa. Ubezpieczyciele coraz częściej nawiązują współpracę z firmami specjalizującymi się w cyberbezpieczeństwie, aby dostarczyć klientom kompleksowe rozwiązania. To partnerstwo oparte m.in. na informatyce śledczej (computer forensics to gałąź informatyki specjalizująca się w poszukiwaniu, zabezpieczaniu oraz przekazywaniu elektronicznych dowodów przestępstwa) pozwala na świadczenie usług monitorowania, reagowania na incydenty oraz doradztwa w zakresie bezpieczeństwa IT.
 • Świadomość klienta. Klienci korporacyjni stają się coraz bardziej świadomi zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. To skłania ich do aktywnego poszukiwania ubezpieczeń, które nie tylko ochronią ich przed finansowymi skutkami ataku, ale również pomogą w zapobieganiu incydentom.

OC zarządu

Ubezpieczenia D&O, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności zarządu, utrzymują się jako stały trend na rynku ubezpieczeń korporacyjnych również w tym roku. Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe skłania firmy do świadomego kierowania ryzykiem związanym z decyzjami kadry zarządzającej. W tym przypadku najczęściej trzeba tłumaczyć zarządom, że nie chodzi o ubezpieczenie konkretnego człowieka czy kilku osób, ale raczej o funkcje, które oni pełnią w firmie. W tym kontekście ubezpieczenia D&O stają się nie tylko ważnym narzędziem ochrony, ale także kluczowym elementem strategii biznesowej.

 • Ryzyka związane z decyzjami zarządu. W dzisiejszym świecie, gdzie zmiany regulacyjne, postępująca globalizacja i szybki rozwój technologii stawiają przed firmami liczne wyzwania, członkowie zarządu są narażeni na rosnące ryzyko związane z ich decyzjami. Ubezpieczenia D&O zapewniają ochronę finansową w przypadku roszczeń związanych z nieprawidłowym zarządzaniem, nadużyciami czy zaniedbaniami.
 • Rola ubezpieczeń D&O w strategii zarządzania ryzykiem. Firmy, zdając sobie sprawę z rosnącego znaczenia odpowiedzialności zarządu, coraz częściej włączają ubezpieczenia D&O do swojej strategii zarządzania ryzykiem. To nie tylko zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami, ale również sygnał dla inwestorów i interesariuszy, że firma dba o uczciwe i skuteczne zarządzanie.
 • Personalizacja polis D&O. W miarę jak ryzyko związane z zarządzaniem ewoluuje, ubezpieczyciele oferują coraz bardziej zindywidualizowane polisy D&O. To pozwala firmom dostosować swoje zabezpieczenie do specyfiki branży, skali działalności oraz unikalnych wyzwań, z jakimi muszą się zmagać.
 • Wzrost kosztów roszczeń a znaczenie ubezpieczeń D&O. Wzrost kosztów roszczeń związanych z działalnością zarządu sprawia, że firmy zwracają szczególną uwagę na ubezpieczenia D&O. Ochrona finansowa staje się kluczowym elementem stabilności finansowej, a skomplikowane środowisko prawne wymaga, by firmy były gotowe na wszelkie ewentualności.

Polisy budowlano-montażowe

W bieżącym roku polisy budowlano-montażowe (CAR – Contractors All Risks) utrzymują się w czołówce popularnych rozwiązań ubezpieczeniowych, odgrywając kluczową rolę w zabezpieczaniu przed ryzykami związanymi z projektami budowlanymi. Te wszechstronne polisy stają się coraz bardziej istotne w dynamicznym otoczeniu branży budowlanej, oferując kompleksową ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami.

 • Elastyczność w dostosowywaniu pokrycia. Polisy budowlano-montażowe w 2024 r. będą charakteryzować się coraz większą elastycznością w dostosowywaniu pokrycia do specyfiki projektów. To zjawisko odpowiada na rosnącą potrzebę spersonalizowanego ubezpieczenia, umożliwiając dostosowanie klauzul do konkretnych ryzyk związanych z danym przedsięwzięciem. O tych wszystkich klauzulach pisałem w poprzednim artykule omawiającym ubezpieczenia CAR („GU” nr 04/2024).
 • Zintegrowane ubezpieczenia dla kompleksowych projektów i technologia. W odpowiedzi na rosnące skomplikowanie projektów budowlanych polisy budowlano-montażowe w 2024 r. oferują zintegrowane ubezpieczenia, obejmujące zarówno ryzyka budowlane, jak i montażowe. To podejście eliminuje luki w ochronie i zapewnia kompleksowe zabezpieczenie na każdym etapie projektu. Wraz z postępem technologii polisy te skupiają się na wprowadzeniu innowacyjnych klauzul obejmujących ryzyka związane z nowoczesnymi technologiami budowlanymi. To obejmuje m.in. ochronę przed cyberzagrożeniami i awariami systemów automatyki budowlanej.
 • Analiza danych i prewencja ryzyka. W 2024 r. do wyceny polis budowlano-montażowych wykorzystuje się zaawansowane analizy danych i technologie śledzenia, aby dostarczyć jeszcze lepsze narzędzia prewencyjne. Ubezpieczyciele skupiają się na wspieraniu klientów w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wprowadzaniu działań prewencyjnych, co przekłada się w głównej mierze na redukcję szkód.

Podsumowanie

W obszarze cyber dynamiczne dostosowywanie się do zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń jest kluczowe dla zapewnienia wszystkim firmom stabilności i ochrony w erze cyfrowej.

Popyt na D&O wynika z tego, że firmy, zdając sobie sprawę z rosnącego znaczenia decyzji kadry zarządzającej, inwestują w ochronę finansową, co wpisuje się w długoterminowy sukces i stabilność przedsiębiorstwa. W obliczu coraz szybszych zmian na rynku ubezpieczenia D&O pozostają nieodzownym narzędziem wspierającym innowacyjność i skuteczne zarządzanie ryzykiem.

I na koniec polisy CAR, czyli budowlano-montażowe. Choć dotyczą sektora budowlanego, to przecież buduje się w każdej branży. Ich ewolucja w kierunku elastyczności, kompleksowości i innowacyjności odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku, zapewniając wszystkim firmom spokój i pewność podczas realizacji coraz to bardziej ambitnych projektów.

Grzegorz Waszkiewicz
broker ubezpieczeniowy
BezpieczenstwowBiznesie.pl