Zaświadczenia potwierdzające realizację obowiązku szkoleniowego – wersja 2.0

0
498

Rynek wypracował metodykę pracy. Nauczyliśmy się zapisów ustawy, dostosowaliśmy procesy do obowiązujących zasad, wymagalności terminów. Obowiązki i odpowiedzialność zostały rozdysponowane.

Teraz robimy krok do tyłu i definiujemy część pracy od nowa. Decyzja ustawodawcy wymusza różnicowanie zaświadczeń po dacie ich wystawienia.

29 września 2023 r. w życie weszły zmiany do ustawy z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Dotyczą one zakresu danych zawartych w dokumencie.

  • Dotychczas jedna z niezbędnych danych to: imię i nazwisko oraz data urodzenia uczestnika szkolenia;
  • Po zmianie jest to: imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku braku numeru PESEL – data urodzenia oraz numer wpisu do rejestru pośredników ubezpieczeniowych.

Zatem czytając literalnie zmianę w ustawie, należy przyjąć, że zaświadczenia wystawione do 28 września 2023 (włącznie) powinny zawierać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, a wystawione począwszy od 29 września 2023 r. powinny zawierać imię i nazwisko oraz PESEL.

Jak to wygląda w praktyce

W naszej ocenie przepis należy wdrożyć do stosowania niezwłocznie, dlatego w eOFWCA.pl przyjmujemy następujące zasady:

  • Każde wystawione przez nas zaświadczenia po przebytych szkoleniach – wystawiane po dacie 29 września 2023 r. – będą miały nr PESEL.
  • Usługa konfekcjonowania zaświadczeń – ustawiamy kryteria (w narzędziu robotycznym, z którego korzystamy), które będą wiązać datę wystawienia dokumentu z danymi: data urodzenia i PESEL i odpowiednio kwalifikować, czy zaświadczenie spełnia kryteria, czy też nie. Oczywiście w tym przypadku ostatnie zdanie ma klient, dla którego realizujemy zlecenie.

Nowe brzmienie zapisów w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń wprowadza rozbieżności w ich interpretacji przez podmioty, niesie ryzyko bałaganu, z jakim zetkniemy się już w tym roku. Wymaga też zwiększonego nakładu pracy i środków, celem analizowania dodatkowego kryterium na zaświadczeniu.

Agencie, zwróć uwagę na dane

Poprawność zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku szkoleniowego przez osoby aktywne na rynku pośrednictwa ubezpieczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, obliguje do przykładności instytucje szkolące, czyli wystawiające zaświadczenie, osoby szkolone i analizujące przekazane zaświadczenie, tudzież je konfekcjonujące. Ważne, aby każda ze stron pracowała zgodnie z jednolitymi standardami i wytycznymi.

Już teraz forma wystawianych zaświadczeń generowała trudności i pokazywała rozbieżności w interpretacji zapisów. Mnogość wzorców nie ułatwia analizy i zarządzania nimi.

Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w połowie roku to nagła reorganizacja i brak czasu na przygotowanie, dodatkowe koszty i niemały zawrót głowy. Docierają sygnały z rynku świadczące o rozbieżności w interpretowaniu wprowadzonych zmian. Jak ostatecznie postąpią podmioty wystawiające zaświadczenia? Dowiemy się już niebawem. O słuszności podjętych praktyk zadecyduje KNF jako organ nadzorujący.

W naszej usłudze konfekcjonowania zaświadczeń wprowadzamy zmiany adekwatne do aktualnego stanu prawnego. Oczywiście ostatnie zdanie ma klient, dla którego realizujemy zlecenie. Jednak jako podmiot wspierający branżę ubezpieczeń i finansów chcemy standaryzować wprowadzane regulacje i wyznaczać kierunek jakości, który pomoże zadbać o interes każdej ze stron związanych procesem.

Joanna Jastrzębska
członek zarządu, obszar szkoleń
eOFWCA.pl