Zaszczepieni w Open Life

0
313

Od marca 2020 r. w Polsce odnotowano blisko 2,9 mln zachorowań na Covid-19 oraz ponad 75 tys. zgonów w wyniku tej choroby. Niestety nie jest to koniec pandemii. Specjaliści prognozują nadejście kolejnej, czwartej już fali zachorowań na Covid-19 (niektórzy twierdzą, że już się rozpoczęła). Co to oznacza dla pracodawców? Jak kolejna fala wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw? Czy znowu czeka nas lockdown?

Czy tego chcemy, czy nie, Polaków czeka kolejna fala zachorowań na Covid-19. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy wskazać ujemne skutki Covid-19 zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Czy pracodawców stać na absencje chorobowe pracowników?

Fakty są niepodważalne. Zwiększona absencja wśród pracowników wpływa na zwiększenie ryzyka braku ciągłości działania firmy (np. przestojów w produkcji, dostawie lub dystrybucji), co prowadzi do strat finansowych pracodawcy, a nawet do utraty płynności finansowej. I choć w wielu obszarach nauczyliśmy się korzystać z nowoczesnej technologii, wdrożyliśmy procesy online i pracujemy zdalnie, to właśnie braki kadrowe spędzają sen z powiek wielu zarządzającym.

Nieprzewidywalność sytuacji epidemiologicznej na świecie oraz niepewność związana z regulacjami prawnymi w tym obszarze nie są sprzymierzeńcami w prowadzeniu działalności i świadczeniu usług w czasie pandemii koronawirusa.

Czy pracownika stać na chorowanie?

Zazwyczaj pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dostaje niższe wynagrodzenie. Często, gdy pracownik jest dodatkowo wynagradzany za wyniki, jakość pracy lub wysoką frekwencję, zostaje pozbawiony tych środków (po prostu nie dostaje premii uznaniowej lub znacznie niższą niż wtedy, gdy aktywnie świadczy pracę).

Niektórzy przechodzą Covid-19 lekko i po kilku dniach mogą wracać do pracy, inni muszą być hospitalizowani, a ich rekonwalescencja trwa tygodniami… Jeżeli nieobecność w pracy się przedłuża, bezpieczeństwo finansowe pracownika zostaje zaburzone. Dobrze, jeżeli pracownik posiada oszczędności.

Jakie mamy oszczędności na czarną godzinę?

Skłonność Polaków do oszczędzania jest raczej znikoma. Zwiększyła się w czasie pandemii, m.in. na skutek lockdownu oraz braku możliwości korzystania z wielu atrakcji, ale także w związku z niepewnością wynikającą z braku stabilności zatrudnienia i obawą zachorowania na Covid-19.

Jak wynika z raportu PIU „Mapa ryzyka Polaków”, raportującego za Krajowym Rejestrem Długów, w styczniu 2020 r. aż 24% Polaków nie miało żadnych oszczędności, a zaledwie 17% Polaków posiadało oszczędności, które według nich starczyłyby na utrzymanie się bez pracy przez okres sześciu miesięcy. Prawie połowa Polaków w 2020 r. zadeklarowała oszczędności nieprzekraczające 5 tys. zł. Przy takiej kwocie nie można mówić o komfortowym zabezpieczeniu finansowym w przypadku choroby, w tym na Covid-19.

Pamiętajmy, że osoby, które zachorowały na Covid-19, są narażone na wystąpienie powikłań lub tzw. syndromu PIMS, czyli wieloukładowego zespołu zapalnego. Nie zawsze możliwy jest natychmiastowy powrót do pracy z uwagi na długotrwałą rehabilitację.

Jakie może być remedium na kolejne fale pandemii?

  • Szczepionka?

Masowe programy szczepień przeciw Covid-19 mają na celu wytworzenie tzw. odporności zbiorowej. Im wyższy odsetek osób, które są na tę chorobę odporne, tym mniejsze ryzyko, że zachoruje na nią ktoś, kto odporny nie jest.

Epidemiolodzy szacują, że próg odporności zbiorowej musi osiągnąć wartość 50–70%, aby wygaszenie pandemii stało się realne. Niestety odsetek osób w pełni zaszczepionych wynosi w Polsce niespełna 50% (dane na 14 września 2021 r.). Warto podkreślić, że:

  • zachorowania na Covid-19 po szczepieniu są możliwe, ale zdarzają się bardzo rzadko, a objawy są najczęściej łagodne. W Polsce, według oficjalnych statystyk publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, zaledwie 0,8% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem,
  • śmiertelność wśród osób zaszczepionych jest znacząco niższa niż osób niezaszczepionych. Wstępne dane oceny efektywności programu szczepień przeciw Covid-19 w Stanach Zjednoczonych z ostatnich sześciu miesięcy wskazują, że 99,5% zgonów z powodu Covid-19 dotyczyło osób niezaszczepionych.
  • Zdrowy tryb życia?

Szczepionkosceptycy wskazują na siłę własnego wpływu na życie i zdrowie. Koncentrują się na sporcie, higienicznym trybie życia. Pogląd o możliwości kontrolowania własnego ciała i zachorowań jest bardzo pociągający. Trudno też nie zgodzić się z faktem, że świadome wybory w zakresie pracy i równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.

Niestety, statystyki udowadniają, że Covid-19 jest ciężką do przebycia chorobą nawet dla młodych i silnych organizmów.

  • Ubezpieczenie?

Odpowiednie ubezpieczenie na życie powinien posiadać każdy, zwłaszcza obecnie w czasie nadumieralności w naszym społeczeństwie. Ubezpieczenie pomoże pracownikowi lub jego rodzinie złagodzić skutki nieoczekiwanych zdarzeń (w tym śmierci lub choroby), ale nie uchroni przed nieoczekiwanym.

Rozwiązanie Open Life: ubezpieczenie i szczepionka!

Open Life wprowadziło promocję dla osób zaszczepionych przeciw Covid-19 objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.

– Chcemy wzmacniać świadomość Polaków w zakresie odpowiedzialności za zdrowie swoje, jak i najbliższego otoczenia (w tym współpracowników) w myśl zasady – nie chorujesz, nie zarażasz. We wrześniu bieżącego roku wprowadziliśmy promocję ZASZCZEPIENI. Promocja jest skierowana do pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników, którzy w trosce o swoją załogę zdecydują się sfinansować składkę ubezpieczeniową swoim pracownikom – podkreśla Piotr Twardokęs, wiceprezes Open Life.

– Premię w wysokości 100 zł dostanie każdy w pełni zaszczepiony pracownik, który przystąpi do grupowego ubezpieczenia na życie w czasie trwania promocji. Premia zostanie wypłacona niezależnie od innych zdarzeń, które obejmuje ochrona ubezpieczeniowa (ofertę przygotowujemy indywidualnie na podstawie analizy potrzeb i oczekiwań konkretnego pracodawcy, dodatkowo gwarantujemy niezmienność warunków ubezpieczenia i składki przez okres dwóch lat). Zapłacimy za sam fakt zaszczepienia się.

Czas promocji jest ograniczony. Minimalna składka finansowana przez pracodawcę uprawniająca do skorzystania z promocji to 25 zł miesięcznie za pracownika. Umowa ubezpieczenia powinna być zawarta na dwa lata. 

ZASZCZEPIENI to program, obok którego pracodawca nie powinien przejść obojętnie. Jest to innowacyjne, pionierskie rozwiązanie.Oferta Open Life obejmuje:

  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej pracownika,
  • promowanie odpowiedzialnych zachowań pracowników w walce z koronawirusem,
  • finansowanie trudnych dla pracownika lub jego rodziny zdarzeń losowych.

Pamiętajmy, że w celu utrzymania wspólnego bezpiecznego środowiska konieczne jest wsparcie i rozsądne działanie całego społeczeństwa.

W najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń dla pośredników ubezpieczeniowych, ale już dziś zachęcamy do kontaktu z menedżerami ds. ubezpieczeń grupowych Open Life.

Open Life TU Życie SA