Pracownicy deficytowi wymagają dodatkowej ochrony

0
131

Pod koniec lipca 2021 r. w Polsce było ok. 17 mln osób aktywnych zawodowo. Eksperci biją jednak na alarm, ponieważ starzejące się społeczeństwo oraz rosnąca gospodarka sprawiają, że nad Wisłą brakuje zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i tych o niższych kwalifikacjach.

– Wielu pracodawców dotkliwie odczuwa wpływ braków kadrowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zwłaszcza w branżach, w których regularnie odnotowuje się deficyt specjalistów. Niedobór pracowników sprawia, że nawet kilkudniowa nieobecność jednego z nich może znacząco zaburzyć pracę całej firmy. Dlatego tak ważne jest objęcie zatrudnionych szczególną ochroną zdrowotną, np. poprzez zapewnianie dostępu do odpowiedniej profilaktyki – mówi Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Według najnowszego Barometru Zawodów do profesji deficytowych w Polsce należą:

  • pielęgniarki i położne,
  • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
  • operatorzy robót ziemnych,
  • spawacze.

Na brak pracowników o tych kwalifikacjach wpływa wiele czynników. Jednym z tych, które pracodawcy powinni brać pod uwagę, jest absencja chorobowa. Duży problem stanowią schorzenia zawodowe, które często są problemami przewlekłymi znacząco wpływającymi na stan zdrowia, a ich leczenie może trwać latami. Działania pozwalające zapobiec chorobom zawodowym i wszystkim negatywnym skutkom ich wystąpienia można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich jest profilaktyka pierwotna. Drugą jest tzw. profilaktyka wtórna – lekarska. Chodzi o regularne monitorowanie stanu zdrowia w celu zapobieżenia wystąpienia choroby lub wykrycia jej jak najwcześniej.

Pracodawcy powinni zatem zapewnić zatrudnionym dostęp do opieki medycznej pozwalającej na regularne sprawdzanie stanu zdrowia. Jednym z rozwiązań jest współpraca z prywatnymi centrami medycznymi za pośrednictwem np. grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

– Liczba osób objętych grupowymi ubezpieczeniami rośnie z roku na rok nawet o kilkanaście procent. To jasno wskazuje, że zwiększa się świadomość pracodawców na temat dbałości o zdrowie pracowników. Objęcie zatrudnionych ubezpieczeniem pozwala na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyczne, których szybka realizacja jest szczególnie istotna w przypadku schorzeń zawodowych. Ponadto zakres polisy można ściśle dostosować do potrzeb danej branży. To dodatkowo zwiększa komfort zatrudnionych i minimalizuje ryzyko braku najpotrzebniejszej pomocy – dodaje Xenia Kruszewska.

(AM, źródło: Brandscope)