Zielone światło KE dla państwowych gwarancji ubezpieczeń kredytu eksportowego

0
130

Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie do końca roku państwowych gwarancji dla ubezpieczeń kredytów eksportowych, niezależnie od kierunku sprzedaży zagranicznej – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”

Na wydanie zgody wpłynęły wyniki przeprowadzonego wcześniej badania, w którym ubezpieczyciele i przedsiębiorcy stwierdzili, że ze względu na utrzymującą się pandemię tegoroczne ryzyko w handlu jest nadal podwyższone, także na rynkach rozwiniętych. W związku z tym istnieje poważne ryzyko fali bankructw.

Z decyzji KE szczególnie zadowolona była Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, pełniąca funkcję rządowej agencji tego typu produktów. Janusz Władyczak, prezes KUKE, wskazuje, że gdyby zgoda Komisji na gwarancje dla ubezpieczeń eksportu do państw UE obowiązywała tylko do końca pierwszego półrocza, to wówczas komercyjne zakłady mogłyby ograniczyć swoją aktywność. A to utrudniłoby handel z zagranicą, który mocno wspierał polską gospodarkę w czasie pandemii.

Więcej:
„Dziennik Gazeta Prawna” z 4 lutego, Marek Chądzyński „Skarb Państwa zabezpieczy należności eksporterów”:
https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/57852,4-lut….l

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)