Zielone światło nadzoru dla połączenia Compensy i Wienera

0
1215

Vienna Insurance Group może finalizować fuzję majątkowych towarzystw Compensa i Wiener. Najpoważniejsza przeszkoda dla tego procesu zniknęła 22 marca, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa TU z Wiener TU.

Decyzja KNF była warunkiem finalizacji połączenia obu spółek, ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku. VIG informowała wówczas, że celem zmian (fuzja nastąpi również w jej biznesie życiowym, gdzie połączą się Aegon, życiowa Compensa oraz Vienna Life) jest szersze wykorzystanie potencjału polskiego rynku, który jest jednym z kluczowych dla grupy.

Połączenie majątkowych spółek Compensa i Wiener ma zaowocować rozwojem biznesu majątkowego VIG w Polsce. Dwie uzupełniające się oferty, zarówno w obszarze detalicznym, jak i korporacyjnym, mają zapewnić nowej spółce pozycję kluczowego gracza w dziale II. Powstały w wyniku fuzji zakład zaoferuje szerszą ochronę ubezpieczeniową klientom detalicznym, w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych i majątkowych. Dzięki połączeniu firma umocni także pozycję w obszarze ubezpieczeń dla MŚP, sektora publicznego oraz dużych przedsiębiorstw. Zwiększenie skali działania pozwoli na skuteczniejsze konkurowanie i wzmocnienie pozycji VIG w Polsce pod marką Compensa. Nadrzędnym celem grupy jest stworzenie spółek, które staną się preferowanym partnerem dla czołowych dystrybutorów, w tym multiagentów, pośredników finansowych, banków i platform cyfrowych.

Finalizacja procesu łączenia ma nastąpić  w drugiej połowie 2024 r. Warunkiem zawieszającym było uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego, co oznacza, że nie ma już przeszkód dla dokonania fuzji.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl