Zmiany technologiczne, kwestie środowiskowe i tryb pracy wyzwaniami dla ubezpieczycieli

0
204

Ponad połowa amerykańskich ubezpieczycieli uczestniczących w badaniu Deloitte „Midyear 2021 US Insurance Outlook: Most carriers primed for growth as economy rebounds” przewiduje, że ich przychody zwiększą się w 2021 r. Pandemia nie zatrzyma też inwestycji w technologie. Jednym z największych wyzwań, które czeka firmy przed końcem roku, jest wybór modelu pracy. Na znaczeniu zyskują także czynniki ESG.

Z odpowiedzi badanych wynika, że 59% ubezpieczeniowych CFO przewiduje wyższy poziom przychodów firm, a tylko 16% ich spadek. Umiarkowane wzrosty, na poziomie 1–5%, zakłada 28% respondentów, a 16% – od 6 do 10%. Większy optymizm zaobserwowano wśród przedstawicieli ubezpieczycieli majątkowych niż życiowych (66% vs 57%). Natomiast o wzroście zysku netto mówi 56% respondentów. Odmienne zdanie wyraziło 23% ankietowanych.

– Pomimo optymistycznych przewidywań dotyczących wyników finansowych, tylko 40% amerykańskich firm ubezpieczeniowych zwiększy swoje budżety w porównaniu do 2020 roku. Niemal tyle samo, bo 39 %, chce z kolei je zmniejszyć. Jedna trzecia badanych deklaruje natomiast, że do końca roku zintensyfikuje wydatki, ale niewiele mniej, bo 26%, je ograniczy. Z naszego badania wynika, że przedsiębiorstwa, które nawet w czasie pandemii utrzymały strategiczne długoterminowe inicjatywy, szybciej powrócą na ścieżkę wzrostu. Pozostali są jednak niepewni co do przyszłości i dlatego ostrożnie podchodzą do kwestii finansowych – mówi Marcin Piskorski, partner, lider sektora ubezpieczeń Deloitte.

Więcej na technologię

96% badanych zadeklarowało przyspieszenie cyfrowej transformacji, a tylko 6% zrezygnowało z prowadzenia długofalowych projektów technologicznych. Jednocześnie dwa najważniejsze działania, które ubezpieczyciele uznali za priorytetowe w celu wsparcia stabilności finansowej i operacyjnej w ciągu najbliższego roku, obejmowały wdrożenie nowych technologii. To zwiększenie efektywności (70%) i budowanie doświadczenia klienta (68%). Takie podejście oznacza kolejne nakłady na inwestycje technologiczne. 68% respondentów zamierza wydać więcej na analizę danych, a 66% na unowocześnienie systemów do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Ubezpieczyciele chętniej inwestują także w sztuczną inteligencję (59%). 

Eksperci Deloitte wskazują, że przejście na postpandemiczny model pracy jest jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed ubezpieczycielami w ostatnich miesiącach 2021 r. Tylko 26% badanych chce, żeby pracownicy wykonywali obowiązki zdalnie, a 27% widzi ich całkowity powrót do biur w przyszłości. 47% mówi o hybrydowym modelu pracy.

Ankietowanych zapytano, jakie czynniki będą determinować decyzję o powrocie do biur. 32% wskazało, że to kwestia indywidualnych wyborów poszczególnych liderów. Z kolei 28% chce, żeby pracownicy pojawiali się w biurze w wyznaczonych odgórnie dniach. Tyle samo ubezpieczycieli pozwoli, żeby pracownicy sami wybierali formułę pracy. 40% badanych uważa, że ponad 50% kadry będzie pracować zdalnie w perspektywie długoterminowej.

Klimat numerem jeden

Deloitte wskazuje, że w drugiej połowie tego roku ubezpieczyciele mogą stać się obiektem wzmożonych kontroli, których celem będzie weryfikacja zgodności ich działań rynkowych z obowiązującymi przepisami. Organy regulacyjne sprawdzą, czy w czasie gdy większość interakcji miała charakter wirtualny, konsumenci byli odpowiednio i sprawiedliwie traktowani. Ponadto rynek jeszcze bardziej skupi się na kwestiach ESG – tak uważa dwie trzecie respondentów. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się obszar środowiskowy, a ubezpieczyciele podejmują dodatkowe kroki, żeby zminimalizować zmiany klimatu. Z tego powodu połowa respondentów zastanawia się nad modyfikacjami w strategiach inwestycyjnych.

– Ze względu na swoją rolę jako menedżera ryzyka i jednego z głównych inwestorów, branża ubezpieczeniowa ma wyjątkową pozycję do promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Ogromne przepływy kapitałowe i długoterminowy horyzont związany z działalnością inwestycyjną i ubezpieczeniową mogą pomóc w przejściu od skupiania się na krótkoterminowych zyskach do budowy zielonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki – mówi Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej Deloitte. – Jednocześnie branża ma potencjał do stworzenia odpowiednich produktów zapewniających z jednej strony właściwą ochronę dla klientów, a z drugiej odpowiednie stopy zwrotu dla inwestorów. Wiedza ubezpieczycieli w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym plasuje ich na wyjątkowej pozycji, by wnieść znaczący wkład w debatę na temat zmian klimatycznych – dodaje.

Deloitte podkreśla, że w kontekście europejskim warto również zwrócić uwagę na bioróżnorodność, która będzie stałym punktem zainteresowania w kontekście ESG. Zmiany klimatyczne na nią oddziałujące będą wymagać jeszcze większego zaangażowania biznesu. Kierunki działania będą wyznaczać takie inicjatywy, jak Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, której celem jest dostarczenie instytucjom finansowym pełnego obrazu ich ryzyk środowiskowych. Należy jednak zaznaczyć, że ESG to także działania związane ze społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. W kwestiach społecznych działania europejskich ubezpieczycieli nie są tak widoczne, a powinny być równie ważnym punktem w agendzie.

O badaniu:

W badaniu wzięło udział 100 dyrektorów finansowych (CFO) i starszych menadżerów ds. finansowych z amerykańskich firm ubezpieczeniowych, którzy byli pytani o wyniki finansowe, plany inwestycyjne i postpandemiczne strategie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Deloitte)