Zmiany w prawie i pandemia napędziły popularność polis karnoskarbowych

0
701

Polskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej zainteresowane ubezpieczeniami, które ochronią je w przypadku sankcji finansowych nakładanych przez urząd skarbowy, ZUS czy Państwową Inspekcję Pracy. Wzrost popytu na polisy karnoskarbowe potwierdzają też firmy ubezpieczeniowe – informuje „Puls Biznesu”.

Według Mariana Pachuty, starszego brokera w dziale ubezpieczeń finansowych i profesjonalnych Marsh Polska, popyt na takie ubezpieczenia rośnie z roku na rok o 20–30%. Łukasz Górny, radca prawny i dyrektor departamentu rozwoju EIB, wyjaśnia, że rosnąca popularność polis to nie tylko efekt coraz bardziej skomplikowanego systemu prawno-podatkowego ale też wzrostu zagrożenia karami przy rozliczeniu pomocy publicznej udzielonej w związku z pandemią. Do tego dochodzą zapowiadane zmiany w prawie oraz coraz częstsze kontrole organów państwowych dotyczące pomocy antykryzysowej.

„PB” zwraca uwagę, że spośród ubezpieczycieli działających w Polsce polisy karnoskarbowe oferują jedynie AXA i Allianz. Diana Bożek, dyrektor departamentu ubezpieczeń korporacyjnych Allianz Polska, wyjaśnia, że ubezpieczenie ma dwie podstawowe funkcje: obronną (finansowanie adwokata w razie postawienia zarzutów karnoskarbowych) oraz odszkodowawczą (refundacja grzywny). Agata Żbikowska, starszy broker STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, dodaje, że taka polisa może też pokryć koszty pomocy prawnej w razie postawienia zarzutów o wyłudzenie pomocy publicznej czy złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia. Natalia Matlęga, specjalista do spraw ubezpieczeń STBU, uzupełnia, iż ubezpieczenie pokryje też roszczenia pracodawcy odnośnie do osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników.

Więcej:
„Puls Biznesu” z 27 stycznia, Sylwia Wedziuk „Jak zabezpieczyć się przed karami urzędów”:
https://www.pb.pl/jak-zabezpieczyc-sie-p…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)