Zmiany w zakresie gwarancji dla firm turystycznych będą dotyczyć tylko nowych umów

0
630

Zmiany dotyczące gwarancji i ubezpieczeń kupowanych przez firmy turystyczne obejmą umowy podpisane po wejściu w życie rozporządzeń; w związku z epidemią firmy turystyczne mogą wystąpić do ubezpieczycieli i banków o renegocjację zawartych już umów – informuje PAP Ministerstwo Finansów (MF).

Chodzi rozporządzenia dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych i ubezpieczeń podróżnych, kupowanych przez przedsiębiorstwa turystyczne na 2020 r. W marcu MF zaproponowało zmiany, które mają obniżyć ich koszty, a tym samym zakres obciążeń związanych z działalnością turystyczną – podał Forsal.pl za PAP.

MF było pytane przez PAP, czy proponowane rozwiązania obejmą firmy, które już wykupiły takie gwarancje bądź ubezpieczenia na ten rok, a w związku z epidemią musiały anulować – czasami wszystkie – organizowane w tym roku wyjazdy?

„Wprowadzone w wyniku wejścia w życie rozporządzeń zmiany będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, umów gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, zawieranych po dniu wejścia w życie rozporządzeń. Obecnie resort finansów nie prowadzi prac dotyczących wprowadzenia regulacji, które ingerowałyby w już zawarte umowy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej czy też umowy ubezpieczenia, tj. regulacji z mocą wsteczną” – podano. Według ministerstwa, ze względu na wyjątkowość sytuacji przedsiębiorcy mogą wystąpić do ubezpieczycieli i banków z wnioskami o renegocjacje zawartych umów.

Pierwszy z projektów zmienia rozporządzenie dotyczące minimalnych sum gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych dla organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. W uzasadnieniu do niego MF pisało, że w czasie pandemii koronawirusa przychody branży turystycznej spadną w znacznym stopniu. „Obecnie odnotowany jest spadek sprzedaży w branży turystycznej na poziomie 60–70%, co w wymierny sposób wpłynie na obniżenie przychodów przedsiębiorców” – poinformowało MF. W związku z tym, zdaniem resortu, uzasadnione jest ograniczenie, mniej więcej o taki zakres procentowy sposobu obliczania i określania rocznego przychodu, stanowiącego podstawę do obliczenia minimalnej wysokości sumy gwarancji. Natomiast drugi zmienia rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Także i w tym przypadku oceniono, że odniesienie deklarowanego rocznego przychodu (służącego ustaleniu minimalnej sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych) do odnotowywanych strat umożliwi dalsze prowadzenie działalności.

Więcej:

https://forsal.pl/…

(AM, źródło: Forsal.pl, PAP)