Życiowy biznes Avivy odczuł skutki pandemii

0
819

Konsekwencje obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 mocno dotknęły biznes życiowy Avivy, ale nie przeszkodziły działalności majątkowej w uzyskaniu lepszych osiągnięć niż miało to miejsce przed rokiem.

– Półrocze zdominowane przez pandemię koronawirusa zamykamy dobrymi wynikami finansowymi i sprzedażowymi. Zdajemy egzamin z misji ubezpieczyciela, jaką jest dawanie klientom poczucia bezpieczeństwa i realnej pomocy w trudnych momentach i niepewnych czasach. Ponadto bezpłatnie ubezpieczyliśmy na życie 29 tys. pracowników ochrony zdrowia. Przekazaliśmy też ponad 1 mln zł Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na zakup środków ochronnych dla 5 tys. opiekunek PCK zajmujących się seniorami oraz paczki z pomocą dla 3,5 tys. rodzin dotkniętych bezrobociem z powodu pandemii. Nasi klienci otrzymali łącznie 282 mln zł świadczeń i odszkodowań: 186 mln zł z ubezpieczeń na życie i zdrowie oraz 96 mln zł z polis majątkowych (łącznie Aviva i Santander Aviva) – zaznaczył Adam Uszpolewicz, prezes Avivy w Polsce.

Biznes życiowy

Działająca w biznesie życiowym Aviva TUnŻ zebrała 952 mln zł – o 11 mln zł więcej niż przed rokiem (941 mln zł). Półroczna wartość nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie według dyrektywy Wypłacalność II wyniosła 131 mln zł i była o 14% niższa niż rok wcześniej (279 mln zł). – W ubezpieczeniach na życie w I kwartale osiągnęliśmy wyniki lepsze od zeszłorocznych. Od marca do maja społeczna kwarantanna utrudniła zawieranie nowych ubezpieczeń na życie, wymagające na ogół bezpośredniego spotkania. Efektem tego okresu jest o 14% niższa wartość nowego biznesu w I półroczu. W czerwcu widzimy już odbicie w sprzedaży, które powinno się utrzymać w kolejnych miesiącach. Zarazem w całym półroczu zebraliśmy wyższą składkę brutto (952 mln zł), co świadczy też o stabilności portfela umów. Przyczyniło się do niej wyjście naprzeciw klientom przechodzącym przejściowe kłopoty finansowe poprzez prolongaty składek – powiedział Adam Uszpolewicz. 

Przez pierwsze sześć miesięcy obecnego roku Aviva TUnŻ wypłaciła klientom 711 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (786 mln zł rok wcześniej). Zysk netto uplasował się na niższym poziomie od odnotowanego na koniec czerwca 2019 r. (283 wobec 310 mln zł). Spadł również wynik techniczny spółki, który wyniósł 309 mln zł (313 mln zł w I poł. 2019 r.). Koszty działalności ubezpieczeniowej zamknęły się kwotą 202 mln zł – identyczną jak rok wcześniej).

Biznes majątkowy

Majątkowe Aviva TUO zebrało natomiast 244 mln zł składek brutto – o 12 mln zł więcej niż w I poł. 2019 r. (232 mln zł). – W ubezpieczeniach majątkowych również zwiększyliśmy poziom składki brutto do 244 mln zł, rosnąc zwłaszcza w ubezpieczeniach gospodarczych, gdzie sprzedaż była większa o 18% w porównaniu z pierwszym półroczem 2019 r. Utrzymanie dobrego poziomu sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych było możliwe dzięki obsłudze zdalnej przez telefon i internet. Coraz większą rolę odgrywa serwis MojaAviva, z którego skorzystało już ponad 500 tys. klientów – wskazał Adam Uszpolewicz. – Wskaźnik COR, pokazujący rentowność portfela ubezpieczeń majątkowych, był na znakomitym poziomie 82,9% w I półroczu br. (łącznie dla Avivy i Santander Aviva). Klienci odnawiający u nas polisy komunikacyjne na kolejny rok dobrze przyjęli możliwość rozłożenia składki na raty bez zwyżki. Przedłużyliśmy więc tę możliwość do końca sierpnia –dodał.

W pierwszej połowie 2020 roku mocno wzrósł wynik techniczny ubezpieczyciela, osiągając poziom 24 mln zł (7 mln zł rok wcześniej). Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku zysku netto, który wzrósł z 10 mln zł w I poł. 2019 r. do 30 mln zł rok później. Aviva TUO wypłaciło 95 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 9 mln zł mniej niż przed rokiem (104 mln zł). Natomiast koszty działalności ubezpieczeniowej spadły r/r ze 83 do 82 mln zł.

Joint venture bancassurance

Z kolei towarzystwa Santander Aviva zebrały w sumie 220 mln zł składek – o 28 mln zł więcej niż w I poł. 2019 r. (248 mln zł). Oba towarzystwa wypłaciły łącznie 43 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto (52 mln zł przed rokiem). Wynik techniczny uplasował się na poziomie 91 mln zł, wobec 83 mln zł na koniec czerwca 2019 r., a wynik finansowy netto sięgnął 99 mln zł (70 mln zł rok wcześniej).

Towarzystwa ubezpieczeniowe Santander Aviva, które są naszym wspólnym przedsięwzięciem z Santander Bankiem, zebrały ponad 220 mln zł składki. Nową propozycją dla klientów jest ubezpieczenie Życie i zdrowie, które pozwala klientom banku wybrać i kupić online odpowiedni wariant ochrony finansowej nie tylko na wypadek śmierci, ale też w razie choroby i wypadku – zapowiedział prezes.

Aviva nie opuści Polski

Jak podały Analizy Online, podczas spotkania z dziennikarzami Adam Uszpolewicz odniósł się do wypowiedzi nowej prezes Grupy Aviva Amandy Blanc, która zapowiedziała, że ubezpieczyciel skoncentruje się na działalności na rynkach Wielkiej Brytanii, Irlandii i Kanady, a tym samym wycofa się z rynków w Azji i Europie kontynentalnej. Podkreślił, że polski biznes grupy spełnia trzy najważniejsze wymagania stawiane przez nową prezes: wiodącą pozycję tu na rynku, wysoką rentowność i wypłatę dywidendy. Adam Uszpolewicz oświadczył, że jest spokojny o pozycję polskiej działalności w grupie. Zdradził też, że wśród zamierzeń jego firmy na drugie półrocze jest wprowadzenie nowego grupowego ubezpieczenia na życie, a także wdrażanie PPK w średnich i małych firmach.

Wszystkie dane przed audytem.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl