Zysk Generali zabrał wirus

0
657

Zysk netto Generali za I kwartał 2020 r. spadł o 84,8%, do 113 mln euro, z 744 mln euro odnotowanych w I kwartale 2019 r. Był to skutek oddziaływania pandemii na rynki finansowe.

Za spadek zysków w przeważającej mierze odpowiedzialna była utrata wartości inwestycji wyrażająca się sumą 655 mln euro. Ponadto firma wniosła 100 mln euro wkładu w powołany w odpowiedzi na kryzys pandemiczny nadzwyczajny Fundusz Międzynarodowy. Skonsolidowany zysk operacyjny Generali za I kw. wyniósł 1,45 mld euro i był wyższy o 7,6% od osiągniętego w analogicznym okresie 2019 r. (1,35 mld euro).

Wynik z działalności ubezpieczeniowej w segmencie majątkowym i wypadkowym za I kw. 2020 r. uległ poprawie, na co wskazuje poprawa współczynnika łączonego z 91,5% rok wcześniej do 89,5% obecnie.

Składka przypisana brutto grupy Generali osiągnęła poziom 19,2 mld euro, wykazując niewielki wzrost o 0,3% w porównaniu z I kw. 2019 r., dzięki wzrostowi w segmencie majątkowym, który stanowił przeciwwagę dla spadku w segmencie życiowym.

Współczynnik wypłacalności Generali stracił 28 pp., spadając do 196% z 224% przed rokiem. – Pierwsze trzy miesiące tego roku pokazały dobre wyniki operacyjne i potwierdziły solidną pozycję kapitałową grupy. Zysk netto znalazł się pod niekorzystnym wpływem spadku wartości wynikającego z sytuacji na rynkach finansowych spowodowanej pandemią – podsumował dyrektor finansowy Grupy Generali, Cristiano Borean.

Na pozostałą część 2020 r. Generali spodziewa się, że wyniki operacyjne pozostaną odporne na niekorzystne czynniki rynkowe dzięki odpowiedniemu miksowi biznesowemu i dywersyfikacji. Niemniej jednak słabość rynków finansowych i konsekwencje pandemii odbiją się niekorzystnie na wyniku netto grupy za 2020 r., głównie wskutek spadku wartości inwestycji.

Dyrektor generalny Grupy Generali Frederic de Courtois powiedział, że w 2020 r. ubezpieczyciel spodziewa się roszczeń majątkowych związanych z Covid-19 na sumę ok. 100 mln euro.

W komunikacie o wynikach Generali zaznaczył, że trudno jest w tej chwili podać dokładne wskaźniki skutków kryzysu, jako że obostrzenia dopiero zaczynają być luzowane i nie ma jeszcze wyraźnego obrazu powrotu do normalności ani prawidłowości w zgłaszaniu roszczeń.

Z operacyjnego punktu widzenia konsekwencje pandemii będą odczuwalne we wzroście grupy, zwłaszcza w ubezpieczeniach podróżnych. Ucierpią również stałe składniki wpływów finansowych – z dywidend, czynszów i opłat za usługi.

AC