Zysk Swiss Re siedmiokrotnie wyższy niż rok wcześniej

0
458

Ubiegłoroczny zysk netto Swiss Re uplasował się na poziomie 3,2 miliarda dolarów. Rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 472 mln dol. Zwrot z kapitału własnego (ROE) osiągnął poziom 22,3% w skali roku, wobec 2,6% dwanaście miesięcy wcześniej. Na 2024 r. grupa planuje osiągnąć zysk netto przekraczający 3,6 mld dol. według MSSF.

Na tak znaczącą poprawę zysku oraz ROE wpłynęła poprawa marż ubezpieczeniowych, a wyższe stopy procentowe wpłynęły na wzrost dochodów z lokat.

Wynik ze składek i dochodów prowizyjnych grupy wzrósł w 2023 roku o 4,4%, do 45 mld dol. w porównaniu z 43,1 mld dol. w roku poprzednim. Przy stałych kursach walut składki zarobione netto i przychody prowizyjne wzrosły o 4,9%.

Wynik netto z reasekuracji majątkowej i wypadkowej osiągnął poziom 1,9 mld dol., wobec 312 mld dol. w roku poprzednim. Solidny wynik wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w zakresie ubezpieczeń i odnowień. Wysokie marże i dodatni rozwój rezerw w liniach nieruchomości i specjalistycznych pomogły zrównoważyć wzmocnienie rezerw w segmencie ubezpieczeń wypadkowych. Dodatkowo wynik został wsparty solidnymi wynikami inwestycyjnymi.

Roszczenia z tytułu klęsk żywiołowych wyniosły 1,3 mld dol., czyli poniżej całorocznego budżetu wynoszącego 1,7 mld dol. Obejmowały one trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii, huragan Otis w Meksyku, a także kilka burz i powodzi w Europie w ciągu roku. Składki zarobione netto wzrosły w 2023 r. o 3,9%, do 22,9 mld dolarów w porównaniu z rokiem poprzednim. Przy stałych kursach walut zwiększyły się o 4,3%. Wskaźnik mieszany wyniósł 94,8%, osiągając docelowy poziom poniżej 95%. Odnowienia zapewniły wolumen składek w wysokości 13,1 mld dol. na dzień 1 stycznia 2024 r.

– Swiss Re może uznać 2023 r. za udany. Wszystkie nasze cele finansowe osiągnęliśmy w roku, który charakteryzował się turbulencjami geopolitycznymi i ciągłą niepewnością gospodarczą – powiedział dyrektor generalny Swiss Re, Christian Mumenthaler.

– Nasze spółki są dobrze przygotowane do czerpania korzyści z obecnego otoczenia rynkowego, gdzie środowisko wyższych stóp procentowych wspiera powtarzalne dochody z inwestycji. Ta dodatnia dynamika zysków daje nam pewność, że możemy zwiększyć wypłaty dla inwestorów, proponując dywidendę zwykłą za rok 2023 w wysokości 6,8 dol. na akcję – dodał dyrektor finansowy Swiss Re, John Dacey.

W 2024 r. Swiss Re planuje osiągnąć globalny zysk netto w wysokości ponad 3,6 mln dol. zgodnie z MSSF oraz 1,5 mld dol. w obszarze reasekuracji życia i zdrowia. W reasekuracji majątkowej i wypadkowej zakładany łączny współczynnik raportowany przez MSSF ma wynieść mniej niż 87%. Celem Swiss Re jest wieloletnie ROE MSSF na poziomie ponad 14%.

(AM, źródło: Swiss Re)