Zyskowny początek roku Swiss Re

0
596

Swiss Re w pierwszym kwartale 2024 r. odnotował zysk netto w wysokości 1,1 miliarda dolarów. Na wynik pozytywnie wpłynęła dyscyplina underwritingowa i wysokie dochody z inwestycji.

– Swiss Re miał dobry początek roku, a wszystkie nasze główne spółki odnotowały dobre wyniki. Odzwierciedlają one utrzymywanie ciągłej dyscypliny ubezpieczeniowej, wysoki zwrot z inwestycji i skuteczne zarządzanie kosztami operacyjnymi – powiedział Christian Mumenthaler, dyrektor generalny Grupy Swiss Re.

Ponad miliard dolarów zysku

Swiss Re odnotował kwartalny dochód netto w wysokości 1,1 mld dol. oraz zwrot z kapitału własnego (ROE) w wysokości 21,3%. Ponieważ reasekurator po raz pierwszy sporządzał sprawozdania zgodnie z MSSF 17, rezultaty te nie są porównywalne z pierwszym kwartałem 2023 r. Przychody ubezpieczeniowe grupy wyniosły 11,7 mld dol. Wynik na usługach ubezpieczeniowych odzwierciedlający rentowność działalności underwritingowej osiągnął poziom 1,4 mld dol. Na koniec I kwartału 2024 roku kapitał własny Grupy według MSSF wyniósł 21,1 mld dol.

Rezygnacja z iptiQ

W następstwie strategicznego przeglądu swojej cyfrowej platformy white-label Swiss Re planuje wycofać się z działalności iptiQ. Reasekurator rozważy opcje dla różnych podmiotów w sposób i w ramach czasowych, które maksymalizują wartość dla grupy.

Wysokie zyski w pierwszym kwartale zapewniły Swiss Re pozytywny początek roku. W dalszym ciągu koncentrujemy się na naszych celach na rok 2024, w tym na dochodzie netto w wysokości ponad 3 mld dol. – powiedział Christian Mumenthaler.

(AM, źródło: Swiss Re)