30 lat Vienna Insurance Group na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej

0
579

30 października Vienna Insurance Group (VIG) obchodziła trzydziestą rocznicę rozpoczęcia ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej. Ubezpieczyciel rozpoczął ją w dawnej Czechosłowacji.

Pierwszą inwestycją w regionie był zakup przez Wiener Städtische udziałów w Kooperative-Tschechoslowakische Versicherungs AG. Inwestycja wyniosła 15,4 mln austriackich szylingów (nieco ponad milion euro). – Nasza inwestycja w byłej Republice Czechosłowackiej była krokiem w nieznane – powiedział Gunter Geyer, dyrektor generalny Wiener Städtische Versicherungsverein i przewodniczący rady nadzorczej VIG, który odegrał ważną rolę w strategii ekspansji grupy –  Od samego początku widzieliśmy ogromne możliwości i mieliśmy zaufanie do regionu, a nasza długoterminowa perspektywa strategiczna doprowadziła do austriackiej historii sukcesu – dodał.

Obecnie VIG działa w 30 krajach oraz posiada około 18% udział w rynku ubezpieczeniowym Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie generowana jest ponad połowa jej zysków i wolumenu składki. Grupa jest liderem lub plasuje się w pierwszej piątce w ponad dwóch trzecich krajów regionu.

– Korzystamy również z możliwości w określonych branżach w krajach takich jak Niemcy, Włochy, Liechtenstein i Europa Północna. Jednak nadal koncentrujemy się na regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jego ogromnym potencjale wzrostu – stwierdziła Elisabeth Stadler, prezes VIG.

Austria, Czechy, Polska, Słowacja i kraje bałtyckie to pięć największych rynków Grupy VIG, które obecnie generują około 80% całkowitego wolumenu składki. Przed rozpoczęciem planów ekspansji pod koniec 1989 r. składka VIG wynosiła około miliarda euro. Pod koniec 2019 r. była ona pierwszą austriacką grupą ubezpieczeniową, która przekroczyła granicę 10 mld euro, notując przypis na poziomie 10,4 mld euro.

Utrzymanie i dalsze umacnianie wiodącej pozycji w regionie to cel VIG na przyszłe lata. W związku z tym wdrażanych jest wiele rozwiązań. Głównym celem jest transformacja cyfrowa, w którą tylko od 2017 r. zainwestowano około 200 mln euro w ramach programu Agenda 2020. 

– Kluczowym czynnikiem wynikającym z pandemii jest przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacji. Dotyczy to zarówno Austrii, jak i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Transformacja cyfrowa jest od lat jednym z naszych głównych priorytetów i możemy skorzystać z doświadczenia zdobytego w tym obszarze przez nasze towarzystwa ubezpieczeniowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Najnowszym przykładem jest nasza platforma cyfrowych ubezpieczeń komunikacyjnych Beesafe w Polsce – powiedziała Elisabeth Stadler.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: VIG)