4,3 mln Polaków prywatnie ubezpieczonych na zdrowie

0
626

Z danych zgromadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że na koniec marca tego roku ochroną w ramach prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych objętych było 4,3 mln Polaków. To o 12,5% więcej niż rok wcześniej. Kwartalny przypis składki z tego typu produktów osiągnął poziom 454,4 mln zł.

PIU wskazuje, że w porównaniu z poprzednim rokiem wciąż występuje dwucyfrowy wzrost liczby ubezpieczonych w stosunku rocznym. Inflacja, wzrost kosztów życia, a także rosnąca skłonność Polaków do oszczędzania nie przekładają się na spadek popularności prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych.

– Polskie społeczeństwo się starzeje, nie jest też zdrowe, a publiczna opieka zdrowotna boryka się z coraz większymi problemami. Pracodawcy o tym wiedzą, dlatego robią wszystko, by mieć efektywnych, a to znaczy także zdrowych pracowników. W ostatnim czasie wzrosła liczba zwolnień lekarskich, których przyczyną były przede wszystkim choroby układu oddechowego oraz mięśniowo-szkieletowego. Pogłębiają się problemy ze zdrowiem psychicznym. Części tych chorób można zapobiec dzięki profilaktyce, szybko je wyleczyć lub ustabilizować. Dostęp do leczenia, który oferują ubezpieczyciele, jest tu nieoceniony – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Warto przypomnieć, że według danych PIU na koniec 2022 r. prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było blisko 4,23 mln osób, czyli o 9,2% więcej niż rok wcześniej. Wydatki na prywatne polisy wyniosły ponad 1,3 mld zł (+17% r/r).

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl