Polski Aegon już pod skrzydłami VIG

0
586

Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie polskich spółek Aegon. W ten sposób zakończył się trwający od ponad dwóch i pół roku proces akwizycyjny.

– W Polsce, która jest dla nas szczególnie ważnym rynkiem, działamy od 1998 r. Kładziemy coraz większy nacisk na działalności emerytalną i życiową, a w tym zakresie nasze polskie spółki oferują swoim klientom optymalne rozwiązania. Razem stworzymy silną organizację opartą na utalentowanych pracownikach, którzy nadal będą koncentrować się na potrzebach klientów. Serdecznie witamy wszystkich klientów i współpracowników VIG – mówi Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group.

W Polsce Aegon w części życiowej wniesie do portfela ubezpieczeń VIG Polska ok. 393,6 mln zł składek przypisanych brutto, 1,83% udziału w rynku i blisko 44 tys. klientów (dane na koniec 2022 r.). Natomiast łączne aktywa netto Aegon PTE wynoszą niemal 13,5 mld zł. Towarzystwo zarządza czwartym co do wielkości OFE na rynku, który ma blisko 1,7 mln członków (stan na koniec 2022 r.). Zamknięcie transakcji nie wpływa na polisy i nie powoduje żadnych zmian w umowach klientów.

Węgierska droga przez mękę

Finalizacja przejęcia kończy trwający ponad 2,5 roku proces akwizycyjny. Vienna Insurance Group nabyła bowiem działalność ubezpieczeniową Aegon NV na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Turcji, a także jego fundusze emerytalne, spółki zarządzające aktywami oraz usługowe na mocy umowy zawartej 29 listopada 2020 r. Najcenniejszym aktywem przejmowanym w ramach transakcji był Aegon na Węgrzech, który w chwili jej dokonywania zajmował 3. miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych i 7. na rynku ubezpieczeń na życie.

Wartość transakcji wyniosła 830 mln euro. Przejęcie wymagało niezbędnych zgód regulatorów oraz urzędów antymonopolowych. Zamknięcie miało nastąpić w drugiej połowie 2021 r. Tymczasem 6 kwietnia 2021 r. VIG została poinformowana przez węgierskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, że nie wyrazi ono zgody na przejęcie lokalnych spółek Aegon.

W sierpniu na przejęcie zgodziła się Komisja Europejska. Jednak już we wrześniu wniesiona przez grupę i Aegon skarga na decyzję węgierskiego MSW została oddalona przez Sąd Metropolitalny w Budapeszcie. Ostatecznie jednak w grudniu 2021 r. udało się zawrzeć porozumienie. 23 marca 2022 r., po uzyskaniu zgody lokalnych władz, Vienna Insurance Group sfinalizowała przejęcie działalności Aegona na Węgrzech.

Dziewięć miesięcy od zgody do finalizacji

W Polsce VIG dostała zielone światło na przejęcie 26 sierpnia 2022 r., kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec pośredniego nabycia akcji Aegon TUnŻ przez Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe oraz przez Wiener Städtische Wechselseitiger Versicherungsverein-Vermögensverwaltung Vienna Insurance Group, w liczbie zapewniającej przekroczenie jednej drugiej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym towarzystwa. Dodatkowo 10 lutego tego roku KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminu wspomnianego powyżej nabycia.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl