7 kroków do integracji z CEPiK

0
682

Przed ubezpieczycielami kolejne wyzwanie technologiczne, ale też istotna szansa biznesowa: integracja z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Jak zrobić to w prawidłowy sposób? Do integracji z CEPiK prowadzi 7 kroków.

Dzięki dostępowi do CEPiK zakład ubezpieczeń uzyskuje m.in. zweryfikowane dane dotyczące pojazdów oraz informacje na temat osób kierujących tymi pojazdami. Można je również wzbogacać o dane, które już teraz zakłady pozyskują z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu mają kompletny obraz pojazdu oraz historii szkodowo-polisowej jego posiadacza.

I. W jakim procesie biznesowym chcemy wykorzystać dane z UFG?

Przed rozpoczęciem procesu integracji z CEPiK towarzystwo ubezpieczeniowe powinno określić, w jakim procesie biznesowym chce wykorzystywać dane z rejestru CEPiK, takie jak dane pojazdu, jego właścicieli oraz dane dotyczące punktów karnych czy wykroczeń kierowców.

Zgodę na dostęp do danych CEPiK wydaje Ministerstwo Cyfryzacji, które wymaga, aby zakład jednoznacznie określił, w którym pierwszym procesie biznesowym będzie wykorzystywać dane pozyskane z CEPiK.

Dane pozyskiwane z CEPiK mogą być wykorzystywane w procesach, takich jak np. sprzedaż, likwidacja szkody czy wykonanie umowy ubezpieczenia. Kooperacja z CEPiK zdecydowanie pozytywnie wpływa na jakość danych pozyskiwanych dzięki temu bezpośrednio z rejestrów, a nie od klienta.

Wybór procesu rzutuje na zakres scenariuszy testowych, które trzeba rozpisać podczas integracji z CEPiK (punkt V). Warto zauważyć, że informacje pozyskane z CEPiK pozwalają precyzyjnie określać dane ubezpieczanego pojazdu i jego właścicieli.

Każdy zakład ubezpieczeń już teraz jest prawnie zobligowany do jednoznacznego dowiązywania danych pojazdu uczestniczącego w szkodzie istotnej do pojazdu w CEPiK. Docelowo nie tylko szkody istotne, ale też każda polisa będzie musiała zostać dowiązana przez zakład do pojazdu w CEPiK.

Adam Smółkowski

II. Podpisanie regulaminu w celu uzyskania dostępu do środowiska testowego usług CEPiK.

Zakład, który planuje rozpoczęcie integracji, po wybraniu procesów biznesowych, w których chce korzystać z CEPiK, musi podpisać regulamin w celu uzyskania dostępu do środowiska testowego usług CEPiK.

Podpisy muszą być złożone zgodnie z zasadami reprezentacji zakładu, a podpisany regulamin musi zostać przekazany do UFG.

Po podpisaniu regulaminu zakład uzyskuje dostęp do środowiska TEST, na podstawie którego może rozpocząć prace integracyjne.

III. Zaprojektowanie procesu biznesowego z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestru.

W trzecim kroku zakład ubezpieczeniowy musi zaprojektować proces biznesowy, w którym chce skorzystać z danych. Należy pamiętać, że wybrany proces biznesowy musi być powiązany ze sprzedażą lub wykonaniem umowy ubezpieczeniowej (w tym likwidacją szkody).

Jako ProService Finteco przeprowadziliśmy zakłady ubezpieczeniowe przez integrację z CEPiK w celu skrócenia ich ścieżek zakupowych do 60 sekund.

IV. Stworzenie prototypu rozwiązania IT wspierającego wybrany proces biznesowy z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestru działających na środowisku testowym z uwzględnieniem mechanizmu audytowalności wszystkich zapytań.

Zakład ubezpieczeniowy musi stworzyć prototyp rozwiązania IT na podstawie wytycznych biznesu. Podczas konstruowania prototypu rozwiązania IT musimy pamiętać o zaprojektowaniu dedykowanego mechanizmu audytu każdego z zapytań kierowanych do CEPiK.

Mechanizm ten powinien zapewnić możliwość pełnej kontroli nad procesem pozyskiwania i udostępniania danych tak, aby móc odpowiedzieć, kto, kiedy, w jakim kontekście pozyskał jakie konkretnie informacje dotyczące wskazanego pojazdu.

V. Opracowanie pakietu dedykowanych scenariuszy testowych dla zaprojektowanego rozwiązania.

W kolejnym kroku zakład podczas wizyty w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym musi zaprezentować, jak działa prototyp rozwiązania IT, i przejść wspólnie z Funduszem przez opracowane scenariusze testowe.

Scenariusze testowe mają zaprezentować Ministerstwu Cyfryzacji, w jaki sposób narzędzie, z którego korzysta zakład ubezpieczeniowy, wykorzystuje dane z CEPiK. Pokazać, co dzieje się z nimi po ich pobraniu z bazy CEPiK.

Na podstawie scenariuszy testowych Ministerstwo Cyfryzacji ocenia, czy dane pobrane przez rozwiązanie IT są bezpieczne. Sprawdza, czy danym nie grozi wyciek, czy nie zostanie złamane prawo RODO oraz czy narzędzie nie służy do drenażu danych Ministerstwa Cyfryzacji.

Po przygotowaniu scenariuszy testowych zakład przekazuje je do przedstawicieli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przemysław Czapliński

VI. Przeprowadzenie warsztatów z UFG i przejście przez scenariusze testowe.

W przedostatnim kroku integracji z rejestrem zakład musi przeprowadzić z UFG warsztaty. Podczas warsztatów przechodzi przez wszystkie zaprojektowane wcześniej scenariusze testowe pokrywające proces biznesowy.

Warsztaty trwają zwykle kilka godzin, a w ich trakcie przedstawiciele UFG zadają pytania dotyczące sposobów obsługi różnego rodzaju sytuacji w ramach rozwiązania IT. Warsztaty przeprowadzane są zdalnie, zwykle za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

VII. Decyzja administracyjna

Po zakończeniu warsztatów, na podstawie wszystkich uwag, zakład ubezpieczeniowy opracowuje raport z testów. Uwzględnia jednocześnie odpowiedzi na wszystkie zadane pytania oraz screenshoty z wypracowanego rozwiązania. W ten sposób pokazuje obsługę całego procesu.

Zakład ubezpieczeniowy składa w UFG raport z testów razem z wnioskiem o dostęp do danych produkcyjnych CEPiK i pakietem wymaganych dokumentów. Następnie czeka na wydanie decyzji administracyjnej.

Jako ProService Finteco jesteśmy w stanie przeprowadzić każdy zakład ubezpieczeniowy przez cały proces integracji z CEPiK i zamknąć cały proces w okresie około 1,5 miesiąca.

Adam Smółkowski i Przemysław Czapliński
ProService Finteco