710 mld zł ubezpieczonych obrotów handlowych w 2022 roku

0
528

W ubiegłym roku ubezpieczyciele należności zabezpieczyli 710 901 mln zł obrotów – o jedną dziesiątą więcej niż w roku poprzednim. Łączna wartość obrotów objętych ochroną odpowiada 26,6% wartości PKB Polski.

Przypis składki z ubezpieczeń należności zebrany w minionym roku osiągnął poziom 1072 mln zł, to jest o 18% więcej niż w 2021 r. Według ekspertów Polskiej Izby Ubezpieczeń był to w głównej mierze efekt objęcia ochroną znacznie wyższej ekspozycji, rozumianej jako łączna wartość limitów kredytów kupieckich, przyznanych odbiorcom ubezpieczanych firm. Ekspozycja ta wzrosła bowiem o 26% r/r. W ub.r. ubezpieczyciele należności wypłacili odszkodowania o łącznej wartości 219,6 mln zł, o 49% wyższej niż w 2021 r.

– Wzrost wypłat w ubezpieczeniach należności wynika z pogarszającej się sytuacji płatniczej przedsiębiorstw w porównaniu do roku 2020, kiedy funkcjonowały one w środowisku wysokiej podaży pieniądza. Gorszą płynność w gospodarce potwierdza także łączna wartość należności skierowana w ubiegłym roku do windykacji polisowej, która wyniosła aż 1 323,4 mln zł. Nie wszystkie kwoty skierowane do windykacji zamieniają się w szkody. Znacząca część z nich zostaje ostatecznie uregulowana. Jednak wielkość ta świadczy, że wiele przedsiębiorstw płaci swoim dostawcom w ostatnim możliwym momencie – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W opinii ekspertów rynkowych pogorszenie się sytuacji płatniczej utrzymuje się także w pierwszym kwartale obecnego roku.

Znaczenie ekonomiczne ubezpieczeń należności widać także w ujęciu wieloletnim. Od roku 2015 r. wartość łącznej ekspozycji objętej ochroną podwoiła się, a łączna wartość ubezpieczonych obrotów wzrosła o 65%.

Dane w mln PLN20152022Dynamika 2022/2021Dynamika 2022/2015
Ekspozycja krajowa (31 grudnia)93 114167 032124%179%
Ekspozycja eksportowa (31 grudnia)42 562105 420130%248%
Ekspozycja łączna (31 grudnia)135 676272 453126%201%
Ubezpieczone obroty krajowe330 063552 839110%167%
Ubezpieczone obroty eksportowe100 682158 062111%157%
Ubezpieczone obroty łącznie430 745710 901110%165%
Składka przypisana brutto5281 072,2118%203%
Odszkodowania i świadczenia przypisane brutto234219,6149%94%

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl