Ubezpieczenia nieźle sobie poradziły w trudnym otoczeniu

0
676

Z danych zebranych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że w ubiegłym roku Polacy przeznaczyli na ubezpieczenia 72,36 mld zł, o 4,54% więcej niż w 2021 r. Krajowe zakłady ubezpieczeń wypłaciły również 44,4 mld zł odszkodowań i świadczeń – o 7,5% więcej niż w roku poprzednim.

Rynek ubezpieczeń w Polsce wypracował w 2022 roku 6,1 mld zł zysku netto, czyli o 8,4% mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Prawie 83,4 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu. Z kolei ponad 17,3 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu. Ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa ponad 1,4 mld zł podatku dochodowego.

Dział I znów w depresji

Na koniec 2022 r. dział I legitymował się przypisem wielkości 21 543,54 mln zł. Był to rezultat o 2,6% niższy od uzyskanego w 2021 r. (22 119,95 mln zł).

Wynik ze sprzedaży „uefek” zaciążył na rezultacie sektora

Pozycję sektorowego lidera pod względem wielkości generowanej składki utrzymały ubezpieczenia z gr. 1 (na życie), które wypracowały przypis w wysokości 9728,36 mln zł składek, wobec 9060,17 mln zł przed rokiem (+7,4%). Na drugim miejscu znalazły się ubezpieczenia wypadkowe (gr. 5), których sprzedaż przyniosła 7521,17 mln zł – o 6,1% więcej niż w 2021 r. (7091,63 mln zł). Polisy z UFK (gr. 3) pozostały segmentem numer trzy pod względem wielkości generowanego przypisu. W 2022 r. uplasował się on na poziomie 4049,67 mln zł – o 29% niższym od odnotowanego rok wcześniej, tj. 5700,45 mln zł.

Zyskowny rok dla działu I

Wynik finansowy netto towarzystw życiowych za 2022 r. uplasował się na poziomie 2228,84 mln zł – o 24,67% wyższym od ubiegłorocznego (1597,76 mln zł). Wynik techniczny wyniósł z kolei 2829,77 mln zł, wobec 2116,95 mln zł przed rokiem (+27,95%). Sektor życiowy zapłacił w sumie 499,89 mln zł podatku dochodowego. Rok wcześniej kwota ta wyniosła 400,97 mln zł, co oznacza wzrost o 24,67%. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto wzrosła o 2,27%, z 18 450,99 mln zł przed rokiem do 18 869,97 mln zł. Był to w głównej mierze efekt wynoszącego blisko 1 mld zł wzrostu wypłat w grupie 3.

W 2022 r. 23,8 miliona Polaków miało ubezpieczenie na życie, w tym 12,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. To o około 1% więcej niż rok temu.

– Wzrost zainteresowania polisami ochronnymi to efekt m.in. wydarzeń ostatnich lat. W pandemii doceniliśmy te ubezpieczenia. Nadal spłacamy dług zdrowotny zaciągnięty wówczas. Ochrona życia i zdrowia jest dla nas coraz ważniejsza, tym bardziej że życie i zdrowie ciągle budzi nasze największe obawy. 80% Polaków obawia się braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby – wskazał Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU.

Ponad 50 mld zł przypisu w sektorze non-life

Z kolei towarzystwa z działu II zebrały w ubiegłym roku 50.815,51 mln zł składek – o 7,9% więcej, niż w 2021 r., tj. 47.094,87 mln zł.

Średnia składka w OC nie nadąża za średnią wartością szkody

Przypis składki z OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) wyniósł 15 046,3 mln zł. Rok wcześniej zakłady z działu II zebrały z powyższego tytułu 14 927 mln zł, co oznacza wzrost o zaledwie 0,8%. Warto przypomnieć, że różnica pomiędzy 2021 a 2020 rokiem wyniosła 2,02% r/r. Średnia składka w OC wyniosła 490 zł, o 0,4% więcej niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia szkoda z tego typu polis wzrosła o 8,4%, do 9199 zł.

Na mocnej fali wznoszącej utrzymał się segment AC pojazdów lądowych. Towarzystwa zebrały z tego typu ubezpieczeń 11 005,09 mln zł składek – o 13,48% więcej niż przed rokiem, tj. 9697,61 mln zł.

W 2022 r. towarzystwa wypłaciły w sumie 9851,48 mln zł odszkodowań i świadczeń z OC – o 6% więcej niż przed rokiem (9292,42 mln zł). Z kolei łączna kwota roszczeń zaspokojonych z AC uplasowała się na poziomie 6412,36 mln zł, wobec 6000,93 mln zł rok wcześniej (+6,86% r/r).

Wartość szkody coraz wyższa

Wynik finansowy netto firm majątkowych za 2022 r. wyniósł 3897,13 mln zł i był o 3,81% niższy od rezultatu uzyskanego 12 miesięcy wcześniej, wynoszącego 4051,42 mln zł. Wynik techniczny sektora osiągnął poziom 2852,42 mln zł. Rezultat ten było o 6,65% niższy od wykazanego na koniec 2021 r., tj. 3055,71 mln zł. W minionym roku dział II wypłacił łącznie 25 515,7 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto – o 11,63% więcej niż rok wcześniej (22 856,49 mln zł). Rynek non-life zapłacił w sumie 909,97 mln zł podatku dochodowego. Rok wcześniej było to 813,1 mln zł, co oznacza wzrost o 11,91%.

Żywioły dopiekły ubezpieczycielom

W 2022 r. rynek majątkowy miał do czynienia ze skutkami gwałtownej pogody, co przyniosło znaczące wzrosty wypłat w ubezpieczeniach majątkowych. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 4,2 mld zł, czyli o 23,7% więcej niż w 2021 r.

Zjawiska związane z żywiołami to ryzyko, które będzie nam już stale towarzyszyć. Ubezpieczyciele są przygotowani, by nieść pomoc w takich przypadkach, jednak musimy też myśleć o rozwiązaniach systemowych, które ryzyko klimatyczne pozwoli zmitygować – zaznaczył Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.

W ubiegłym roku na polskim rynku zawarto 71,2 mln szt. polis majątkowych.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl