Aegon odświeżył ofertę długoterminowego oszczędzania

0
393

Aegon zmodyfikował swoją ofertę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Klienci, którzy wybiorą Aegon Kapitalną Przyszłość Pro, mogą liczyć na udział w zyskach wypracowanych przez ubezpieczyciela i wyższe sumy gwarantowane.

1 czerwca ubezpieczyciel wprowadził do oferty nowy produkt oszczędnościowo-inwestycyjny – Aegon Kapitalna Przyszłość Pro. Do tej pory ubezpieczenie na życie składało się z dwóch części: inwestycyjnej i gwarantowanej. Obecnie trzecim komponentem jest udział w zysku.

– Odświeżenie naszej oferty długoterminowego oszczędzania jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania klientów związane z podwyższoną inflacją oraz stopami zwrotu oferowanymi m.in. w produktach depozytowych. Środowisko wysokich stóp procentowych umożliwia nam wypracowywanie dodatkowego zysku z inwestowania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Chcemy tym zyskiem podzielić się z klientami. Zważywszy na długoterminowy charakter produktu, kwota udziału w zysku może znacząco zwiększyć kwotę wypłacaną klientowi na koniec umowy – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon Polska.

Udział w zysku naliczany jest od 2. rocznicy polisy, a wypłacany na koniec umowy lub w razie śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczony otrzyma 75% wypracowanego przez ubezpieczyciela zysku przewyższającego stopę techniczną (ustaloną na poziomie 2,2%). 

Kolejną zmianą są podwyższone gwarancje. Aegon Kapitalna Przyszłość Pro zapewnia z góry określony kapitał na koniec okresu ubezpieczenia. Może on wynieść nawet 125% wpłaconych składek. Ponadto klienci w części inwestycyjnej mogą wielokrotnie w trakcie trwania umowy zmieniać plan inwestycyjny ze zrównoważonego na dynamiczny i odwrotnie. Środki są inwestowane w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej, która nie wymaga od klienta samodzielnego wyboru funduszy – za zarządzanie środkami w trakcie trwania umowy odpowiada międzynarodowy zespół profesjonalistów.

– Nasza nowa oferta jest skierowana przede wszystkich do osób, które są zainteresowane dodatkowymi możliwościami oszczędzania w średnim i długim terminie, zwłaszcza z myślą o emeryturze. To narzędzie dla osób, które mają niski lub średni apetyt na ryzyko i szukają praktycznie bezobsługowego narzędzia inwestycyjnego – podkreśla Mateusz RobaszyńskiJaniec z działu produktów Aegon Polska.

Aegon Kapitalna Przyszłość Pro umożliwia inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe także w postaci rachunków IKE i IKZE. Składka może być opłacana z częstotliwością miesięczną i roczną. Ubezpieczenie można też dopasowywać do swoich potrzeb. W trakcie trwania umowy można zmienić wysokość składki.

(AM, źródło: Aegon)