Bezpieczna Szkoła TUW „TUW” w nowej odsłonie

0
442

Z dniem 1 czerwca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wprowadziło modyfikacje w ubezpieczeniu „Bezpieczna Szkoła” na rok 2023/2024. Polisa została wzbogacona o pakiet usług assistance.

„Bezpieczna Szkoła” to kompleksowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci, uczniów, studentów, słuchaczy oraz personelu placówek oświatowych, z możliwością rozszerzenia ochrony o odpowiedzialność cywilną placówki oświatowej, nauczycieli, dyrektorów szkoły czy studentów w związku z odbywaniem praktyk zawodowych. Ochrona ubezpieczeniowa zapewniana jest całodobowo na terenie całego świata, przez cały rok.

Nowa oferta przygotowana na rok 2023/2024 została wzbogacona o pakiet świadczeń assistance, którego zakres obejmuje:

  • pomoc medyczną (wizyta lekarska, wizyta pielęgniarki, dostarczenie leków, transport medyczny, pomoc na wypadek ukąszenia przez kleszcza, organizacja drobnego sprzętu do rehabilitacji),
  • pomoc psychologiczną w trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych, takich jak na przykład śmierć osoby bliskiej, poważne zachorowanie osoby bliskiej, mobbing, prześladowanie, uzależnienie,
  • pomoc prawną, informację prawną, pomoc w przygotowaniu dokumentów,
  • pomoc IT – wsparcie merytoryczne i techniczne w zakresie konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Niezmiennie w zakresie ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” ochroną są objęte zdarzenia związane z wyczynowym uprawianiem sportów, jak również dodatkowy miesiąc ochrony dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych.

W ramach wprowadzonych modyfikacji utrzymane zostały wcześniejsze zmiany w postaci zwolnienia z opłaty składki członkowskiej, wpisowego oraz udziałów niezależnie od wysokości składki.

(AM, źródło: TUW „TUW”)