Aegon: Polacy nie myślą o emeryturze

0
724

Polscy uczestnicy globalnego badania emerytalnego Aegon mają wysokie oczekiwania wobec przyszłej emerytury, ale stosunkowo niewielu z nich odkłada na przyszłe dodatkowe świadczenie. Brak oszczędności jest tłumaczony niskimi zarobkami, które sprawiają, że priorytetem są bieżące wydatki oraz spłata zobowiązań finansowych.

W dziewiątej edycji Raportu Przygotowania Emerytalnego Aegon Polska ponownie uzyskała niski wskaźnik przygotowania emerytalnego ARRI (Aegon Retirement Readiness Index) – 5,3 punktu w skali od 0 do 10 pkt., co oznacza spadek o 0,1 pkt. r/r i plasuje nasz kraj na trzecim miejscu od końca wśród wszystkich badanych państw. Globalna średnia wartość wskaźnika ustabilizowała się i tak jak w zeszłym roku wynosi 6 pkt.

Badani z Polski mają wysokie oczekiwania co do swoich przyszłych emerytur – 36% ankietowanych uważa, że do komfortowego życia potrzebny im będzie dochód w wysokości 60–79% ich obecnych zarobków, a 33% chciałoby otrzymywać emeryturę w wysokości 80–100% obecnych zarobków. Tymczasem autorzy raportu przypominają, że stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do wysokości zarobków, wynosi obecnie w Polsce niewiele ponad 53%, a według ekonomistów w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat spadnie nawet poniżej 30%.

Jakiego rocznego dochodu brutto będziesz potrzebować na emeryturze w stosunku do obecnych zarobków?

Jednocześnie co czwarty respondent z Polski deklaruje, że regularnie oszczędza z myślą o emeryturze, a 13% uważa, że odkłada wystarczającą ilość pieniędzy do osiągnięcia planowanego dochodu. To niewiele w porównaniu ze światową średnią (25%). Dodatkowo 61% ankietowanych nie ma żadnego planu awaryjnego na wypadek, gdyby okoliczności zmusiły ich do przejścia na emeryturę wcześniej, niż zaplanowali. To powoduje, że 41% przynajmniej raz w miesiącu stresuje się na myśl o swojej przyszłej sytuacji finansowej.

Od myślenia o emeryturze odciągają badanych z naszego kraju problemy dnia codziennego. 48% respondentów przyznało, że ich aktualne zarobki są zbyt niskie, by byli w stanie część z nich odkładać – to najwyższy wynik wśród 15 badanych krajów. Priorytet mają bieżące wydatki (62% wskazań) oraz spłacanie zobowiązań finansowych (35%). W ocenie Aegon, aktualna sytuacja związana z pandemią Covid-19 oraz wynikającym z niej kryzysem ekonomicznym może uczynić oszczędzanie jeszcze trudniejszym.

Co trzeci ankietowany z Polski chce przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego. Identyczny odsetek chciałby jeszcze przez jakiś czas pracować w mniejszym wymiarze godzin, natomiast 18% zadeklarowało, że jest w stanie zmienić rodzaj i sposób pracy, by móc dorabiać na emeryturze. Oznacza to, że niemal 60% respondentów ma zamiar przechodzić na emeryturę stopniowo, pracując przez pewien czas w niepełnym wymiarze godzin.

Jak wyobrażasz sobie przejście na emeryturę?

Raport wskazuje również, że jedynie 7% badanych z naszego kraju to emerytalni stratedzy, którzy mają opracowany plan przygotowania do emerytury. Pod tym względem Polska wypada najgorzej wśród wszystkich krajów objętych badaniem. Dla porównania: w USA własny plan emerytalny ma co trzeci respondent. Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała też, że chętnie przystąpiłaby do programu, w którym określony procent ich wynagrodzenia byłby automatycznie odkładany na przyszłą emeryturę.

O badaniu:

Opublikowany po raz dziewiąty Raport Przygotowania Emerytalnego Aegon podsumowuje wyniki ankiety badającej przygotowanie do emerytury wśród osób z 15 krajów całego świata: Polski, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Węgier, Indii, Japonii, Niderlandów, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. To jedno z największych tego typu badań na świecie.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: Aegon)