Aegon Smart – nowa polisa terminowa z malejącą sumą ubezpieczenia

0
254

Na koniec czerwca Aegon rozszerzył swoją ofertę ubezpieczeń życiowych o nowy produkt ochronny. Aegon Smart jest terminowym ubezpieczeniem na życie z malejącą sumą ubezpieczenia i stałą składką przez cały czas trwania umowy.

Punktem wyjścia do zakupu Aegon Smart jest analiza potrzeb ubezpieczeniowych klienta. Na jej podstawie ustalana jest początkowa suma ubezpieczenia oraz dynamika jej spadku w trakcie trwania umowy. Założeniem produktu jest dostosowanie polisy, tak aby kwota zabezpieczenia podążała za wartością zobowiązań i potrzeb klienta, które zmieniają się w czasie. Dzięki temu, że suma ubezpieczenia maleje, składka od początku do końca umowy może być niezmienna i utrzymana na niskim poziomie.

– Przy rosnącej inflacji i stałym wzroście naszych comiesięcznych wydatków, w tym rat kredytowych, wprowadzamy na rynek produkt bardzo konkurencyjny cenowo, który pozwala klientom zabezpieczyć swoich bliskich. To propozycja dla tych, którzy szukają ubezpieczenia na życie, automatycznie zmieniającego się w czasie. Nasz produkt umożliwia doradcy finansowemu indywidualne dopasowanie polisy do tempa, w jakim będą zmniejszać się zobowiązania i potrzeby klienta związane przykładowo ze spłatą zadłużenia czy z wydatkami na utrzymanie dorastających dzieci. Aegon Smart może też być znacząco tańszą alternatywą dla klasycznych produktów tego typu, zachowując jednocześnie wysoką wartość dla klienta – mówi Jan Zimowicz, członek zarządu Aegon Polska.

Nowy produkt może być dobrą opcją dla obecnych kredytobiorców, którzy w ramach przeglądu swoich zobowiązań szukają tańszego zamiennika dotychczasowego ubezpieczenia pod zaciągnięty kredyt.

Przy zawarciu umowy ubezpieczenia klient razem z doradcą tworzy indywidualnie dobrane rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia finansowego na czas trwania polisy. Określa wysokość sumy ubezpieczenia oraz poziom, do jakiego ma ona spaść na koniec trwania umowy. Może się on mieścić w przedziale od 5 do 50% początkowej sumy ubezpieczenia. Kupujący indywidualnie ustala także czas utrzymania początkowej sumy. Najwcześniej może ona zacząć maleć po 2. roku trwania umowy, a najpóźniej od połowy okresu, na jaki została zawarta polisa. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta i jego oczekiwań. Aegon w procesie sprzedaży wspiera doradcę ubezpieczeniowego stosownymi narzędziami, które czytelnie pokazują, czy klient ma wystarczające zabezpieczenie pod swoje zobowiązania i potrzeby przez cały czas trwania umowy.

W zależności od potrzeb klient może zdecydować się tylko na wariant podstawowy, w którym świadczenie wypłacane jest w przypadku śmierci ubezpieczonego, lub poszerzyć ochronę o umowy dodatkowe. Są to polisy m.in. na wypadek poważnego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, operacji medycznej, całkowitej i trwałej niezdolności do pracy, trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czy przejęcia opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

Suma ubezpieczenia w Aegon Smart mieści się w kwotach od 50 tys. do 3 mln zł. Umowa zawierana jest na okres od 10 do 40 lat, a ochrona może być kontynuowana aż do 80. roku życia ubezpieczonego. Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, od 5. roku trwania umowy klient może obniżyć sumę ubezpieczenia, a tym samym zmniejszyć składkę.

(AM, źródło: Aegon)