KNF i Rzecznik Finansowy będą współpracować na rzecz skuteczniejszej ochrony konsumentów rynku finansowego

0
343

Rzecznik Finansowy oraz Komisja Nadzoru Finansowego podpisały porozumienie o współpracy i wymianie informacji między instytucjami. Jego celem jest skuteczniejsza współpraca w dziedzinie ochrony konsumenta rynku finansowego, w tym sprawniejsza i szybsza reakcja na pojawiające się sygnały o nieprawidłowościach.

– Rzecznik Finansowy jest nierzadko pierwszą instytucją, do której kierują się klienci poszkodowani w wyniku działań instytucji finansowych – komentuje dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy. – To do nas w pierwszej kolejności trafiają sygnały o nieuczciwych praktykach lub wykorzystywaniu pozycji przez podmioty tego rynku w relacji z ich własnymi klientami. Poszkodowani klienci, kontaktując się z Rzecznikiem Finansowym, oczekują nie tylko ochrony, jaką Rzecznik może im zapewnić ustawowo, korzystając z dostępnych narzędzi prawnych, ale chcą także zwrócić uwagę organów państwa na zaobserwowane praktyki. Podpisane porozumienie usprawni wymianę informacji pomiędzy KNF oraz Rzecznikiem Finansowym, ułatwiając podejmowanie działań w ramach ustawowych kompetencji każdej z tych instytucji w celu poprawy działania rynku i ochrony jego uczestników – zapewnia.

(AM, źródło: RzF)