Akcje Talanx zostaną wycofane z warszawskiej giełdy

0
437

11 grudnia HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie (HDI) ogłosiło wezwanie na akcje Talanx Aktiengesellschaft. Ma ono związek z planowanym wycofaniem ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

HDI zamierza nabyć 76 812 akcji odpowiadających 0,03% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Talanx. Uprawniają one do wykonywania takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i reprezentują 0,03% ich ogólnej liczby głosów. HDI zamierza osiągnąć 79,07% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki i ogólnej liczby głosów.


Zapisy na akcje potrwają od 4 stycznia do 2 lutego 2021 r. 5 lutego HDI planuje nabyć akcje na GPW. Papiery Talanx, które są notowane na warszawskim parkiecie od kwietnia 2014 roku, będą nabywane po cenie 138,74 zł za sztukę.


Obecnie Talanx bezpośrednio ma w Polsce cztery spółki ubezpieczeniowe: majątkową i życiową Wartę oraz majątkową i życiową Europę.

Artur Makowiecki
news@gu.home.pl