Akcjonariusze PZU SA dali zielone światło emisji obligacji

0
514

25 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA wyraziło zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł. Tego samego dnia członek zarządu spółki Tomasz Kulik podzielił się z mediami swoimi prognozami dotyczącymi przewidywanych rezultatów finansowych ubezpieczyciela w 2022 roku.

Blisko pięć lat temu (30 czerwca 2017 r.) zakład wyemitował obligacje podporządkowane serii A o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2,25 mld zł, z terminem zapadalności w dniu 29 lipca 2027 r. Warunki emisji przewidywały możliwość wykupu papierów 29 lipca 2022 r. Miesiąc temu zakład poinformował, że chcąc zaspokoić oczekiwania inwestorów, zamierza skorzystać z możliwości wcześniejszego wykupu z własnej inicjatywy. Następnie chce w ich miejsce wyemitować obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3 mld zł. Mają one mieć zbliżone parametry do poprzednich. Na ich emisję musiało jednak wyrazić zgodę Walne Zgromadzenie PZU SA. Za wnioskiem oddano 98,6% głosów spośród akcji zarejestrowanych na Zgromadzeniu. Akcjonariusze upoważnili też zarząd PZU SA do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla emisji.

PZU liczy na wzrost sprzedaży

Według wypowiedzi Tomasza Kulika dla PAP Biznes, PZU trudno będzie utrzymać w 2022 roku zeszłoroczne rezultaty. Mimo to grupa liczy na dobre wyniki banków, odbicie segmentu ubezpieczeń życiowych i dalszy wzrost składki przypisanej brutto.

– Trudno będzie utrzymać zeszłoroczny wynik. Mamy nadzieję jednak, że ten rok pozwoli nam widzieć dwucyfrowe rentowności w życiu, w segmencie, który w ostatnim czasie miał mocno pod górkę ze względu na pandemię. Mam nadzieję, że wpływ pandemii nie będzie tak daleko idący, jak w poprzednich kwartałach – powiedział Tomasz Kulik. – W grupie mamy banki, które są antycykliczne w stosunku do ubezpieczeń. Banki odbijają, wyższe stopy procentowe im pomagają – dodał.

Marża operacyjna PZU w ubezpieczeniach grupowych i IK w IV kwartale 2021 roku wyniosła 7,4% (12,4% w całym 2021 roku) i była pod znakiem czwartej fali Covid-19, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż przed rokiem, kiedy to wyniosła 1,9%.

Tomasz Kulik ocenił, że sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w 2022 roku nadal będzie trudna, szczególnie jeśli chodzi o ubezpieczenia OC.

W 2021 roku przypis składki brutto PZU zwiększył się do 25,1 mld zł, rosnąc o 5,1%.

– Mamy ambicję, że 2022 rok przyniesie dalszy wzrost składki. Wszystko będzie zależało od tego, co się będzie działo w gospodarce, ważne są między innymi ceny nośników energii – powiedział Tomasz Kulik.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: PZU, gu.com.pl, PAP Biznes)