Akcjonariusze PZU SA zatwierdzili wypłatę dywidendy

0
404

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA uchwaliło 16 czerwca rekomendowany przez zarząd spółki podział zysku netto za rok 2020, powiększony o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok 2019. W efekcie tej decyzji do akcjonariuszy trafią łącznie ponad 3 mld zł dywidendy. Będzie to najwyższa kwota wypłacona w tym roku wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgodnie z rekomendacją zarządu podział zysku prezentuje się następująco: 1918,78 mln zł wyniku finansowego netto za rok 2020 zostanie powiększone o 2063,82 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2019 r. Z łącznej kwoty 3982,6 mln zł na wypłatę dywidendy trafi 3022,33 mln zł. PZU SA przekaże też 953,04 mln zł na kapitał zapasowy, a 7,23 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dywidenda wyniesie 3,5 zł na akcję, co przy obecnie rosnącym kursie oznacza stopę zwrotu na poziomie ponad 9%. 

– Skutecznie dostosowaliśmy się do trudnych warunków, jakie narzuciła pandemia i zbudowaliśmy biznesową odporność, pozwalającą nam nieprzerwanie budować wartość dla akcjonariuszy. Bardzo dobre wyniki za pierwszy kwartał tego roku potwierdzają, że jesteśmy w stanie generować ponadprzeciętne wyniki przy wysokiej rentowności i wypłacalności oraz pozostać stabilną spółką dywidendową w kolejnych latach – wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. Grupa PZU w strategii na lata 2021–2024 zakłada wypłatę dywidendy od minimum 50% do 100% wypracowanego zysku netto.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 15 września. W podziale zysku będzie uczestniczył każdy, kto w tym dniu będzie miał zarejestrowaną przez KDPW co najmniej jedną akcję PZU SA. Wypłata nastąpi zaś 6 października.

Podczas zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili ponadto m.in. sprawozdanie finansowe PZU SA za rok 2020 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PZU za rok 2020. Udzielili także absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku. Walne Zgromadzenie uzupełniło również skład rady nadzorczej spółki, powołując do niej Pawła Karola Muchę.

(AM, źródło: PZU)