Partycypacja w PPK plasuje się poniżej 30%

0
493

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 czerwca, podsumowano wszystkie etapy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Obecnie prawie 3 miliony Polaków gromadzi oszczędności w PPK i PPE, z czego 2,3 mln uczestniczy w pierwszym z programów.

Wdrożenie PPK przebiegało w czterech fazach, począwszy od największych firm, które do programu przystępowały w 2019 r., a zakończywszy na jednostkach sektora finansów publicznych oraz mikroprzedsiębiorstwach, dla których termin na zawarcie umowy o zarządzanie minął 23 kwietnia. Najwyższą partycypację w systemie, 41%, odnotowano w I fazie wdrożenia. Z kolei najniższa jest aktualnie notowana w firmach z II etapu, które do programu przystępowały w trakcie pandemii.

W sumie po czterech etapach wdrażania w Pracowniczych Planach Kapitałowych zdecydowało się oszczędzać 2,3 miliona osób, co daje 28,8% partycypacji. Jeśli wziąć pod uwagę również Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), których prowadzenie zwalniało z obowiązku wdrażania PPK, na swoją przyszłość wraz z pracodawcą oszczędza już co trzeci pracownik w Polsce.

IV etap wdrożenia, obejmujący m.in. najmniejsze firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych, cechuje się wyższą partycypacją w sektorze prywatnym (29,2% uczestników PPK) niż w sektorze publicznym (19,5%). W sumie wraz z pracodawcą w podmiotach IV etapu oszczędza 22,7% pracowników. 80% mikrofirm, które skorzystały z możliwości, jakie daje im ustawa i nie zawarły umowy o zarządzanie, zatrudnia do 4 pracowników, przy czym największa ich część zatrudnia wyłącznie jednego pracownika.

Ponad 470 tys. osób przystąpiło do programu po terminie wdrożenia PPK w ich firmach.

Wysoka stopa zwrotu

– W wymiarze atrakcyjności dla uczestnika PPK jesteśmy przekonani, że program okazał się sukcesem. Pomimo turbulencji na rynkach finansowych wywołanych pandemią, średnia stopa zwrotu z funduszy PPK wyniosła ponad 18%. Jest to bardzo dobry wynik – podkreślał Paweł Borys, prezes PFR. Rzeczywista stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika wyniosła w 2020 roku od 80 do 122%, natomiast średnia stopa zwrotu z funduszy PPK od powstania wyniosła 18,4%. Średnio do każdego wpłacanego złotego pracownik otrzymuje drugie tyle w formie dopłat.

Kto oszczędza w PPK?

Na koniec maja 2021 r. 268 tys. firm oferowało swoim pracownikom udział w programach emerytalnych. W swoim miejscu pracy możliwość skorzystania z programu emerytalnego ma 68% pracowników, tj. 8,92 mln osób.

Częściej do PPK przystępowali mężczyźni (57%) niż kobiety. Średnia wieku uczestników PPK to 39,41 lat. Wśród osób innej niż polska narodowości dominuje ukraińska (44,4 tys.), białoruska (4,4 tys.) oraz hinduska (1,4 tys.) i rumuńska (1,3 tys.). Najwyższa partycypacja występuje w takich branżach, jak działalność finansowa i ubezpieczeniowa (58,4%), informacja i komunikacja (46,1%), działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (38,7%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (38,5%). Na drugim biegunie znajdują się opieka zdrowotna i pomoc społeczna (18,7%), edukacja (19,3%) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (20,7%).

– Wśród osób, które merytorycznie zajmują się na co dzień działalnością finansową, ubezpieczeniową, informacją, komunikacją, partycypacja jest rzeczywiście wyższa –podsumował Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Jednocześnie podkreślono, że niska partycypacja w edukacji dotyczy przede wszystkim pracowników przedszkoli, natomiast na poziomie szkolnictwa wyższego osiąga nawet ponad 40%.

Instytucje finansowe

Zarządzaniem PPK zajmuje się aktualnie 19 instytucji finansowych, z czego 6–7 podmiotów ma pozycję wiodącą. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie PPK wynosi 0,35%. Od początku istnienia PPK fundusze zarobiły łącznie 565 mln zł, a łączna wartość aktywów zgromadzonych w PPK wyniosła ponad 5 mld złotych. Wszystkie fundusze odrobiły straty spowodowane pandemią i uzyskały zysk. Stopy zwrotu od maja 2020 r. wahały się między 9,42% dla mniej agresywnych funduszy 2025, do 22,65% dla funduszy 2060. 

– Jeśli chodzi o kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy i edukacją udało nam się i naszym pracownikom, za co jestem im wdzięczny, przeprowadzić blisko 5 tysięcy szkoleń i konferencji – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

PPK to największy program edukacji ekonomicznej w Polsce. W sumie przeprowadzono ponad 4,8 tys. szkoleń i wydarzeń edukacyjnych, a portal MojePPK.pl osiągnął 17 mln unikalnych odsłon oraz 4,6 mln użytkowników. 1,74 mln razy pobierano pliki ze strony, a 1,9 mln razy korzystano z kalkulatorów. 12 mln osób znalazło się w zasięgu kampanii PPK „Zostałeś? Zyskałeś”, a kampania skierowana do pracodawców trafiła do 2,5 mln osób. 

– Tam, gdzie były spotkania z ekspertem regionalnym PFR Portal PPK, partycypacja była wyższa średnio o 15% – podkreślał Robert Zapotoczny. 

Aktualne cele programu PPK

Jak pokazuje przykład Nowej Zelandii, zbudowanie zaufania i zwiększenie partycypacji w pracowniczych programach oszczędnościowych wymaga czasu. Program KiwiSaver początkowo uzyskiwał 19% partycypacji, by po 11 latach osiągnąć 70%. Konieczne będzie dalsze upowszechnianie wiedzy o PPK poprzez odbudowę zaufania społeczeństwa do systemów oszczędzania w miejscu pracy. Cel to 4,5–6 mln uczestników PPK do 2025 r., czyli partycypacja na poziomie 40–50%.

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy zaufali Pracowniczym Planom Kapitałowym i zdecydowali się oszczędzać. Bardzo dziękuję dziesiątkom tysięcy pracodawców, którzy podjęli wysiłek, aby przeprowadzić szkolenia z pracownikami, zapoznać ich z benefitami, zachęcić ich do tego, by zwiększyli swoje bezpieczeństwo emerytalne i rzeczywiście wdrożyć PPK jako benefit pracowniczy. Chciałbym też podziękować wszystkim naszym partnerom, którzy uczestniczyli w tej pracy w ciągu ostatnich dwóch lat – powiedział Paweł Borys.

(AM, źródło: mojeppk.pl)